Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse,forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, velkommen til GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i psykisk helsevern 4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo

PsykiskhelseProffene inviterer sammen med Forandringsfabrikken til stor inspirasjonsdag med viktig kunnskapsdeling fra barn og unge og viktige råd til Norge

Hva er god kvalitet og hva er ikke i barn og unges psykiske helsevern?

Hvordan opplever barn og unge BUP, DPS, hjelp hos kommunepsykologer og innleggelse?

Invitasjon: Inspirasjonsdag 4 nov på Sentrum Scene i Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helse for at barn og unge skal få de tjenestene de har behov for.

-Vi vet at mange barn som får hjelp fra barnevernet har psykiske vansker. Et godt samarbeid bidrar til at barn og unge med behov for både barneverntjenester og psykiske helsetjenester får hjelp i rett tid, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Les mer på Helsedirektoratet.

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste

 

Helsedirektoratet i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Barns Beste  inviterer til Nasjonal konferanse den 30. november 2015 om barn som pårørende. Konferansen arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Konferansen er gratis. Påmeldingsfrist senest 1. november.
 
Målgruppe: Konferansen er relevant for alle ansatte som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.
 
På konferansen presenteres ny kunnskap fra en 4-årig kvantitativ multisenterstudie om
barn som pårørende. I tillegg til multistudien presenteres resultatene fra to kvalitative levekårsundersøkelser.
En i forhold til barn som pårørende til personer med rusmiddelproblemer, og en i
forhold til voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer.
 
Se her for mer informasjon om konferansen, programmet og for påmelding: Nasjonal konferanse om barn som pårørende.

Vedlagt er innkalling til Generalforsamling 2015, inkludert revisors beretning.

Generalforsamlingen avholdes på lederkonferansen i Sandefjord, tirsdag 20. oktober 2015, kl. 13.00 – 14.30.

Innkalling til generalforsamling 2015

Er fremtiden fjern eller nær? Lederutfordringer knyttet til behandling, teknologi og samhandling.

Presentasjoner:

Tirsdag 19. mai (BUP)

Anne-Stine Meltzer, N-BUP: Velkommen leders time

Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet: Nytt fra Helsedirektoratet

Pia Braathen Schønfeldt, seniorrådgiver i Helsedirektoratet: Utredning av Én innbygger – én journal

Svein Øverland, psykologspesialist, fagbokforfatter og entreprenør: E-terapi og digitale helseløsninger muligheter og utfordringer

Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom: Brukerperspektivet

«Nærhet over distanse – bruk av teknologi i BUP» v/Morten Borgen, Klinisk Barnevernpedagog ved BUP Narvik. Rådgiver/prosjektleder ved Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin.

Onsdag 20. mai (BUP og DPS)

Thor Rogan, spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet: Pasientens helsetjeneste – sentrale føringer

Fra ung til ung voksen – hvordan sikre overganger mellom BUP og DPS? brukerperspektivet v/ Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Anne Grethe Terjesen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse: Fra ung til ung voksen – hvordan sikre overganger mellom BUP og DPS? pårørendeperspektivet

Einar Li, fagsjef lederutvikling i Helse Sør-Øst: Lederutfordringer – erfaringer og refleksjoner

Line Hammeren, Norsk Pasientregister (NPR): Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

Erik Thorstvedt, tidligere fotballkeeper – nå bl. a. ekspertkommentator, programleder og gründer: Hva kan vi lære av menn i korte bukser?

Torsdag 21. mai (DPS)

Ulrik Sverdrup, Helse Sør-Øst: Døgntilbudet ved DPS

Anette Kristiansen, seksjonsleder ved Nidaros DPS og Inger Elise Opheim Moljord, PhD kandidat ved Nidaros DPS: Brukerstyrt plass ved Nidaros DPS

Henrik von Kirchbach, enhetsleder ved Strømme DPS: Egenstyrte innleggelser – en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme og Henrik von Kirchbach evaluering

Refleksjoner om døgnbehandling v/Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Ann-Karin Furskognes, sosiolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge: Samisk tolkeprosjekt

DeVaVi – desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse v/Geir Øyvind Stensland, psykiater ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Her er rapporten som presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner»:

Barnevernrapport_RKBU

Ved ABUP på Sørlandet sykehus har vi utviklet og prøver for tiden ut et behandlingstilbud for ungdom som vi har gitt navnet Friluftsterapi™.  Dette er et gruppetilbud som i sin helhet foregår utendørs med naturen som co-terapeut. Behandlingen går over 10 uker og består av 8 enkeltdager og to turer på 2 og 5 netter. Gruppen består av omlag 8 ungdommer og 3 terapeuter.

Vårt mål er like enkelt som det er ambisiøst: Frilufsterapi skal bli en anerkjent behandlingsmetode på linje med andre terapeutiske intervensjoner som er i bruk i dag. For å oppnå dette går vi sakte frem og sikrer høy kvalitet i alle ledd av arbeidet. Frilufsterapien ledsages av forholdsvis omfattende forskning.

Nå søker vi samarbeidspartnere i foretak rundt om i Norge for sammen å videreutvikle denne måten hjelpe ungdom til et bedre liv på. Når friluftsterapi gjennomføres flere steder gir dette mange fordeler. Først og fremst øker vi erfaringsgrunnlaget og sprer eierskapet til prosjektet. Vi får rikere forskningsdata og dermed gyldigere funn. Det blir lettere å søke ekstern finansiering og økt antall gjennomførte frilufsterapier medfører i seg selv større fokus og oppmerksomhet.

Når vi nå inviterer din avdeling/foretak med i et videre samarbeid er dette foreløpig helt uforpliktende. I første omgang er det snakk om å komme i kontakt og utveksle informasjon. Dette er tidslinje fremover slik det ser ut i dag.

Våren 2015:
Etablere kontakt med avdelinger og foretak rundt om i Norge
Informasjonsutveksling

Høsten 2015:
Møte representanter fra aktuelle foretak
Utarbeide forskningsprotokoll
Fortløpende finansieringssøknader
Lage avtale om videre samarbeid

Våren 2016:
Fellesseminar/workshops for alle samarbeidspartnere
Levere søknader til REK (Nasjonal forskningsetisk komité)

Høsten 2016:
Oppstart av første friluftsterapi-grupper i multisenterprosjektet

Som samarbeidspartner i dette prosjektet får dere først og fremst tilgang på en meningsfull og grundig operasjonalisert måte å arbeide på. Opplevelsen blir mange og sterke både for klienter og terapeuter. Vi håper å skape ett nettverk med sterkt samhold fullt av spennende, kreative og dedikerte mennesker. Det vil også åpne seg muligheter for at flere knyttes til forsknings- og formidlingsarbeid. Vi trenger å dokumentere og formidle og beskrive hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvordan vi gjør det og ikke minst hva vi oppnår.

Les mer på www.friluftsterapi.com hvor du finner informasjon, bilder og artikler.

På vegne av oss i prosjektgruppa på Sørlandet

Leiv Einar Gabrielsen

prosjektleder

 

Faglige oppfølgingsdager for kontorfaglig ansatte som har tatt 1. og/eller 2. året av kontorutdanningen! 16. og 17. mars 2015 på R.BUP Øst og Sør.

Kontorutdanningen har nå pågått i 17 år – med til sammen 2-300 studenter, av disse har rundt 140 tatt (eller tar) år 2.  For første gang har R.BUP Øst og Sør nå den glede å invitere alle tidligere og nåværende studenter til en faglig samling 16. og 17. mars 2015.

Foreløpig program:

Mandag 16. mars: 

Psykiatriproffene kommer! Dette er ungdom som har vært i behandling i BUP som har mye å si om hvordan de skulle ønske at det var å komme dit: PsykiskhelseProffene 

Etter lunsj vil vi se nærmere på hvor BUP går.

Mette Bengtson, avdelingsleder NWI/LDS vil snakke om aktuelle utviklingslinjer for BUP framover, bl.a. på bakgrunn av tilsynene som har vært og andre aktuelle føringer fra myndighetene. Hun vil også tenke høyt om utfordringer for kontorfaglig ansatte framover.

Videre kommer lederen for Transkulturelt senter i Stavanger, Aina B. Vaage for å gi et innblikk i arbeidet med flyktninger, asylsøkere og andre med fremmedkulturell bakgrunn, spesielt med fokus på barn og ungdom med behov for psykisk helsehjelp: Transkulturelt senter Stavanger.

 

Tirsdag 17. mars

Starter med noen aktuelle problemstillinger rundt lovverket. Mange har etterlyst svar på helt konkrete problemstillinger knyttet til samtykke/innsyn/informasjon/ foreldreansvar/omsorg/ulike familiekonstellasjoner. Spørsmål vil kunne sendes inn på forhånd.

Deretter vil Leoul Mekonen som er studieleder på R.BUP snakke om interkulturell kommunikasjon, og hva som er viktig å tenke i møter mennesker med minoritetsbakgrunn. Leoul har selv minoritetsbakgrunn og bruker aktivt sine egne erfaringer til å formidle ulike mulige forståelser og misforståelser og gå i dialog med deltakerne.  http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/$all/AF10148B650321F2C12572D0004119C7


Tid
:

Mandag 16.mars kl. 10-17, etterfulgt av sosialt samvær 17-18.30/19 med mulighet til å høre hvordan det går med tidligere medstudenter; det vil bli servert tapas og vin etter det formelle programmet.

Tirsdag 17.mars kl. 09-15.

Pris: 2000 kr. Enkel lunsj og tapas/vin er inkludert

Ansvarlig: Studieleder Siri Jensen

 

Sted:  Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Merk at R.BUP har flyttet.

Kurskoordinator: Inger Line Wahl, tlf: 22 58 60 40, inger.wahl@r-bup,no

 

Påmelding via www.r-bup.no/kurs  Frist for påmelding 20. februar.  

Endelig program vil sendes ut og legges ut i slutten av januar.

Torsdag 23. oktober 2014 ble konserten «Aldri mer Christoffer» arrangert i Kristiansand som del av ABUPs årlige URO-konferanse og som del av NBUPs lederkonferanse. Konserten var et samarbeid mellom Redde små og Abup, Sørlandet sykehus HF. I forbindelse med Abups ukentlige sendinger på TV Agder ble det gjort opptak fra konserten som ble sendt på lokal tv søndag 9. november. Opptaket er også lagt ut på abup.no og kan ses her:  «Aldri mer Christoffer» konsert

Aldri mer Christoffer konsert