Om styret i N-BUP

Styremedlemer

Linda Flygel Knudsen

Styreleder
Location Helse Bergen
Stillingstittel Seksjonsleder
Telefon 55 97 80 00

Frøydis Nilsen

Styremedlem
Location Finnmarkssykehuset
Stillingstittel Enhetsleder
Telefon 78 94 75 20

Ingrid Skjetne

Styremedlem
Location St.Olav
Stillingstittel Seksjonsleder
Telefon 72 82 94 50

Kirsti Jørgensen

Styremedlem
Location Nordlandssykehuset
Stillingstittel Sjefspsykolog/ avdelingspsykolog

Lill Cathrin Nærland

Styremedlem
Location Stavanger universitetsykehus
Stillingstittel Kontorleder
Telefon 51 51 55 17

Lise Bjørnsen

Styremedlem
Location Sørlandet sykehus
Stillingstittel Enhetsleder

Trude Fixdal

Styremedlem
Location Diakonhjemmet sykehus
Stillingstittel Avdelingsleder
Telefon 906 58 997

Jørgen Blom

Styremedlem
Location Vestre Viken
Stillingstittel Seksjonsleder
Telefon 67 50 20 68

Sture Larsen

Styremedlem
Location Helse Bergen
Stillingstittel Seksjonsleder
Telefon 55 97 74 00

Even Røren

Styremedlem
Location Vestre Viken
Stillingstittel Prosjektleder
Telefon 951 97 204