Om styret i N-BUP

Styremedlemer

Linda Flygel Knudsen

Styreleder
Location Helse Bergen
Stillingstittel Seksjonsleder

Frøydis Nilsen

Styremedlem
Location Finnmarkssykehuset
Stillingstittel Enhetsleder

Ingrid Skjetne

Styremedlem
Location St.Olav
Stillingstittel Seksjonsleder

Lill Cathrin Nærland

Styremedlem
Location Helse Stavanger
Stillingstittel Kontorleder

Trude Fixdal

Styremedlem
Location Diakonhjemmet sykehus
Stillingstittel Avdelingsleder

Sture Larsen

Styremedlem
Location Helse Bergen
Stillingstittel Seksjonsleder

Liv Ristvedt

Styremedlem
Location Sykehuset i Vestfold
Stillingstittel Seksjonsleder

Elsa Risjord

Styremedlem
Location Nordlandssykehuset
Stillingstittel Sjefpsykolog

Vegard Slettli

Styremedlem
Location ABUP Kristiansand
Stillingstittel Psykologfaglig rådgiver