Hva er N-BUP

En interesseorganisasjon for alle avdelinger/enheter innen psykisk helsevern for barn og unge i spesialhelsetjenesten

N-bup er en interesseorganisasjon for alle avdelinger/enheter innen psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Foreningen ble startet i 1958 og alle Helseforetakene er i dag medlemmer i N-bup.

N-bup ledes av et styre som velges på den årlige generalforsamlingen, jamfør våre statutter.

N-bup arrangerer hvert andre år en landskonferanse i barn og unges psykiske helse sammen med alle RBUPene i landet, samt at vi arrangerer hvert år henholdsvis 1 eller 2 lederkonferanser for fagfeltet.