«Aldri mer Christoffer» konsert i Kristiansand

Torsdag 23. oktober 2014 ble konserten «Aldri mer Christoffer» arrangert i Kristiansand som del av ABUPs årlige URO-konferanse og som del av NBUPs lederkonferanse. Konserten var et samarbeid mellom Redde små og Abup, Sørlandet sykehus HF. I forbindelse med ...

Nordic – Baltic Conference 17-19 september 2014

Welcome to Laulasmaa, Estonia and the 7th Nordic – Baltic Conference 17-19 september 2014 Travelling the journey of life: How can we create possibilities for children and their families to live meaningful and decent lives? LECTURES ...