Til høsten starter landets mest omfattende kognitive videreutdanning i «Behandling av angst hos barn og unge» ved Universitetet i Agder. Hovedvekten er på hvordan drive gruppeterapi for barn og unge med vekt på intensiv eksponering tilpasset alle angstlidelser, samt  stor grad av foreldreinvolvering og skoleinvolvering. Det vil bli gitt opplæring i to formater av gruppeterapimanualen (RISK) som er utviklet ved  Abup, en intensiv versjon på 35 timer og en kortversjon på 15 timer. Ved Abup har vi nettopp avsluttet en datainnsamling i en studie der 100 ungdom og deres foreldre har gjennomført intensiv gruppeterapi (35 timer) og foreløpige resultater er særdeles gode.  Opplæringen vil bli tilpasset både førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet innebærer også hospitering på en samling i RISK-gruppe på Abup hvor blant annet en kan observere hvordan foreldre i praksis blir opplært i sentrale eksponeringsprinsipper. Undervisere og veiledere har alle omfattende erfaring fra å drive flerfamiliegrupper (RISK) for ungdom med angstlidelser i avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), men også angstgrupper på skoler i samarbeid med helsesøstre i kommunen. Vår erfaring med RISK er at behandlingsformen lar seg lett implementere i vanlig klinikk og passer også for barn/ungdom med mye komorbiditet.
Etterutdanningen består av 8 opplæringsdager med oppstart 4.,5. og 6 september, samt 25 timer veiledning på gruppeterapi. Se næmere informasjon om studiet her «Behandling av angst hos barn og unge».
 
Så langt har både søkere fra spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten søkt på studiet, men det er fremdeles ledige plasser. Påmeldingsfrist er utsatt til 15 august, men opptak etter førstemann til mølla prinsippet.
 
Ta kontakt med aashild.haaland@sshf.no, forskningleder ved FoU i Abup, Sørlandet sykehus HF, for spørsmål

Pasientens helsevesen – Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening, NBUPF- sitt kvalitetsutvalg har laget en flott film som viser hvem barne- og ungdomspsykiateren er som jobber i BUP og hvordan er det å møte bup-klinikken i Norge 2019.

Forsidebildet er skjermdumpet fra filmen.

Faglige oppfølgingsdager for kontorfaglig ansatte som har tatt 1. og/eller 2. året av kontorutdanningen! 16. og 17. mars 2015 på R.BUP Øst og Sør.

Kontorutdanningen har nå pågått i 17 år – med til sammen 2-300 studenter, av disse har rundt 140 tatt (eller tar) år 2.  For første gang har R.BUP Øst og Sør nå den glede å invitere alle tidligere og nåværende studenter til en faglig samling 16. og 17. mars 2015.

Foreløpig program:

Mandag 16. mars: 

Psykiatriproffene kommer! Dette er ungdom som har vært i behandling i BUP som har mye å si om hvordan de skulle ønske at det var å komme dit: PsykiskhelseProffene 

Etter lunsj vil vi se nærmere på hvor BUP går.

Mette Bengtson, avdelingsleder NWI/LDS vil snakke om aktuelle utviklingslinjer for BUP framover, bl.a. på bakgrunn av tilsynene som har vært og andre aktuelle føringer fra myndighetene. Hun vil også tenke høyt om utfordringer for kontorfaglig ansatte framover.

Videre kommer lederen for Transkulturelt senter i Stavanger, Aina B. Vaage for å gi et innblikk i arbeidet med flyktninger, asylsøkere og andre med fremmedkulturell bakgrunn, spesielt med fokus på barn og ungdom med behov for psykisk helsehjelp: Transkulturelt senter Stavanger.

 

Tirsdag 17. mars

Starter med noen aktuelle problemstillinger rundt lovverket. Mange har etterlyst svar på helt konkrete problemstillinger knyttet til samtykke/innsyn/informasjon/ foreldreansvar/omsorg/ulike familiekonstellasjoner. Spørsmål vil kunne sendes inn på forhånd.

Deretter vil Leoul Mekonen som er studieleder på R.BUP snakke om interkulturell kommunikasjon, og hva som er viktig å tenke i møter mennesker med minoritetsbakgrunn. Leoul har selv minoritetsbakgrunn og bruker aktivt sine egne erfaringer til å formidle ulike mulige forståelser og misforståelser og gå i dialog med deltakerne.  http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/$all/AF10148B650321F2C12572D0004119C7


Tid
:

Mandag 16.mars kl. 10-17, etterfulgt av sosialt samvær 17-18.30/19 med mulighet til å høre hvordan det går med tidligere medstudenter; det vil bli servert tapas og vin etter det formelle programmet.

Tirsdag 17.mars kl. 09-15.

Pris: 2000 kr. Enkel lunsj og tapas/vin er inkludert

Ansvarlig: Studieleder Siri Jensen

 

Sted:  Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Merk at R.BUP har flyttet.

Kurskoordinator: Inger Line Wahl, tlf: 22 58 60 40, inger.wahl@r-bup,no

 

Påmelding via www.r-bup.no/kurs  Frist for påmelding 20. februar.  

Endelig program vil sendes ut og legges ut i slutten av januar.

Torsdag 23. oktober 2014 ble konserten «Aldri mer Christoffer» arrangert i Kristiansand som del av ABUPs årlige URO-konferanse og som del av NBUPs lederkonferanse. Konserten var et samarbeid mellom Redde små og Abup, Sørlandet sykehus HF. I forbindelse med Abups ukentlige sendinger på TV Agder ble det gjort opptak fra konserten som ble sendt på lokal tv søndag 9. november. Opptaket er også lagt ut på abup.no og kan ses her:  «Aldri mer Christoffer» konsert

Aldri mer Christoffer konsert

 

Welcome to Laulasmaa, Estonia and the 7th Nordic – Baltic Conference 17-19 september 2014

Travelling the journey of life: How can we create possibilities for children and their families to live meaningful and decent lives?

LECTURES

Kristjan Port – Estonia
Development of human abilities in the context of changing

Agne Matulaite – Lithuania
Good and bad, Up(s) and Down(s), Mother’s milk and Toilet Jokes

Søren Hertz – Denmark
From recovery to discovery

 Rolf Sundet – Norway
How to become a better therapist using feedback
on process and outcome from families

Jaakko Seikkula – Finland
Dialogue as embodied attunement of therapists and clients

http://www.nordicbaltic.org/the-2014-conference/