Lederkonferansen i Oslo 23.- 25.10.19

  Her følger presentasjonene benyttet på konferansen: Ledelse i forandringens tid Verdibasert ledelse Ungdom og overganger Nasjonalt behandlingstjeneste for ...

Videreutdanning Behandling av angst hos barn og unge

Til høsten starter landets mest omfattende kognitive videreutdanning i «Behandling av angst hos barn og unge» ved Universitetet i Agder. Hovedvekten er på hvordan drive gruppeterapi for barn og unge med vekt på intensiv eksponering tilpasset ...

Hva er en barne- og ungdomspsykiater?

Pasientens helsevesen – Norsk Barne- og ungdomspsykiatrisk forening, NBUPF- sitt kvalitetsutvalg har laget en flott film som viser hvem barne- og ungdomspsykiateren er som jobber i BUP og hvordan er det å møte bup-klinikken i Norge 2019. ...

«Aldri mer Christoffer» konsert i Kristiansand

Torsdag 23. oktober 2014 ble konserten «Aldri mer Christoffer» arrangert i Kristiansand som del av ABUPs årlige URO-konferanse og som del av NBUPs lederkonferanse. Konserten var et samarbeid mellom Redde små og Abup, Sørlandet sykehus HF. I forbindelse med ...

Nordic – Baltic Conference 17-19 september 2014

Welcome to Laulasmaa, Estonia and the 7th Nordic – Baltic Conference 17-19 september 2014 Travelling the journey of life: How can we create possibilities for children and their families to live meaningful and decent lives? LECTURES ...