Effektmål og kvalitet i BUP:

Hvordan kan vi få vite at det vi gjør er hjelpsomt?

Bruk av digitale verktøy for å få informasjon om det aller viktigste

På vårens lederkonferanse vil vi ha fokus på effektmål, kvalitet og digitalisering Hvordan kan vi måle det vi driver med? Hvordan kan vi ta i bruk digitale plattformer for å møte behovene til våre pasienter?

Dag 1:

Velkommen til Trondheim!

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

 

 

 

 

 

«Pakkeforløp og læringsnettverk« v/Kari Skullerud Ugland

 

 

 

 

«Pakkeforløp i psykisk helsevern barn og unge – økt kvalitet og transparens i tjenesten?« v/Anne Aasen, Helse Sør-Øst

 

 

 

 

 

«Hilsen fra RKBU/RBUP» v(/Per Håkon Brøndbo, RKBU Nord

 

 

 

 

 

«Hvordan gjøre kvalitetsmålinger nyttige for pasienter, behandlere og ledere?« v/Børge Mathiassen, avdelingsleder BUP, UNN og psykologspesialist Yngvild Arnesen, BUPA, UNN.

 

 

 

 

«Norse Feedback – persontilpasset behandling« v/Joachim Vie.

Norse Feedback

Film i vinduet under:

 

 

«Kvalitetsregister for DBT-behandling« v/Anne Mari Syversen, PBU i Bergen.

 

 

 

 

 

«Hva er viktig for oss i møte med dere?« v/Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset.

Ungdomsrådets årsmelding fra 2018 kan du lese her

 

 

 

 

«Brukererfaringer med BUP- hvordan få vite mer om brukernes opplevelse av BUP?« v/Mona Haugum, Folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder N-BUP.

Dag 2:

«TellMe More« v/Kristian Rognstad, RBUP

 

 

 

 

 

«IDDEAS (Individual Digital DEcision Assist System)« v/professor Roman Koposov, RKBU Nord-Norge, UiT og daglig leder Thomas Brox Røst, Vivit AS.

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Torunn Janbu, avdelingsdirektør og Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

«Bedre helsehjelp til barn i barnevernet» v/Elin Horsdal, seniorrådgiver, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Jin Øvreeide, seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

 

Presentasjon fra BUP Klinikk, St. Olav: 
«Orkdalsmetoden. Døgnbehandling til fødsdlsdeprimerte. Et samarbeidsprosjekt mellom Orkdal DPS og BUP Orkdal» v/psykologspesialist og teamleder Maria Melås Kvitland, BUP Poliklinikk Orkdal og spesialmiljøterapeut Vivian Lorentsen, Døgnpost DPS.
«Hva skal vi med en BUP i somatikken?» v/Anne Karen Leira Bakken, overlege og seksjonsleder BUP Barneklinikken.
«Hva er anbefalt behandling på ulike nivå i vår klinikk? – For ungdom med ustabilitet, selvskadingsatferd og/eller vedvarende selvmordsproblematikk» v/Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist og seksjonssjef BUP Lian.

«Velkommen til høstens lederkonferanse i Oslo» v/avdelingsleder Heini Ringel.

«Takk for denne gang og velkommen til ny konferanse i oktober» v/N-BUP styret.

 

 

 

Program lederkonferanse Trondheim:

Påmelding via BergHansen

Takk for fine vårdager i Trondheim!

 

 

 

 

Å stå i stormen

Velkommen til lederkonferanse i Sandnes!

På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til ansatte, media og pårørende.
Vi har invitert Terje Mesel. Han er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup).
Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt – fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017)

Dag 1: Tirsdag 23. oktober

Generalforsamling: «Innkalling til generalforsamling« og «Protokoll»

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

«1987 – 2018 – 30 år med eget forum. Kontorforums historie, betydning og muligheter» v/Siri Jensen, rådgiver RBUP Øst og Sør.

Historien om kontorforum er en historie i samme lest som N-BUP historien. Det begynner i det små. En liten gruppe mennesker som møtes og arbeider, løfter fram ideer, kunnskap, spørsmål og våger nytenkning med en slik kraft at det skapes et vekstsentrum. Historien er skrevet av Siri Jensen, kontorfaglig ansatt i BUP, på Nic Waals Institutt fra 1993 til 2017, og aktiv deltaker deltaker på Kontorforum fra begynnelsen av 2000-tallet og som deltaker i kontorgruppa fra 2005 til 2014. God lesning! Link til Hefte

«Nytt fra Helsedepartement» v/Thor Rogan

 

«Nytt fra Helsedirektorat» v/ Torunn Janbu og Jin Øvreeide

Hilsner fra:

RHF v/Sigrid Aas

KS v/Kari Skullerud Ugland, prosjektleder «God samhandling barn og unge»

«Status RKBU/RBUP høsten 2018» v/Odd Sverre Westbye

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder

 

 

 

Dag 2: Onsdag 24. oktober:

«En ukjent vei» v/Judith Reinvik, styremedlem i LEVE
«Erkjennelse og ansvar» v/enhetsleder/psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, Akutt ambulant enhet, Sørlandet sykehus HF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ansvar eller skyld når noe går galt?» v/Terje Mesel

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler våre erfaringer:


 

«Forebyggende arbeid i etterkant av suicid ved Bup» v/psykolog Øyvind Holmquist og psykolog Anna Kristine Garås.

«Nytt institusjonstilbud: BUP og barnevern» v/overlege Kristin Alise Jakobsen.

«Tverretatlig samhandling i hastesaker» v/Siri Larsen.

«Det er ikke deg jeg er sint på» v/Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn.

«Barn som blir hørt, lærer at det nytter å si fra».
«Dere må spørre: Hva gjør vondt nå, og hvordan kan vi fikse det?»
«Informasjonen er ikke gitt før den er forstått»
«Tro på at vi har noe å bidra med»

Bud for medvirkning:
1) Snakk med meg, ikke til meg.
2) Sørg for at jeg forstår.
3) Snakk med meg i alle faser.
4) Still meg spørsmål.

 

 

«Inntak ute i bydel» v/seksjonsleder Anne-Siri Øien.

Dag 3: Torsdag 25. oktober

 

 

 

 

 

 

 

«Orientering om nasjonalt klinisk SSA nettverk/ kompetanseutviklingsprosjekt i BUP» v/prosjektleder/ psykologspesialist Monica Jensen ressursenheten V27/Betanien Sykehus/ BUP.
(SSA= skadelig seksuell atferd som utøves av barn/ungdom mot andre barn/ungdom). For mer informasjon om temaet: www.betanien.no/ hospitalet/bup/Pages/ressursenhet-V27.aspx

Vignetter fra fagutvikling BUP Stavanger:

«Bruk av LEAN i forbedringsarbeid» v/Lilja Thorsteinsdottir, avd. sjef PBU pol og Liv Sand, poliklinikkleder

«Brukermedvirkning på sengepost» v/ Asbjørn Lindland, avd.sjef

Velkommen til vårens lederkonferanse i Trondheim 8. og 9. mai!

Praktisk info Sandnes:

Lederkonferanse i Sandnes 23. til 25. oktober 2018, på Quality Hotel Residence
Program og påmelding
Deltakeravgift: kr 1 500,-. Hotell pr døgn: kr 1 580,-. Dagpakke: kr. 545,-. Faktura sendes ut.

Velkommen!

Program: Lederkonferanse Fredrikstad

På denne samlingen har vi prioritert å gi det viktige samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse stor plass. De siste årene har sentrale myndigheter kommet med klare føringer om styrking og formalisering av dette samarbeidet.
Vårens tema følges også opp, med fokus på pakkeforløp og implementering. Pakkeforløp utredningen er ute på høring og pakkeforløp generell behandling kommer på høring litt senere i høst.
Det store og viktige ledelsesarbeidet starter nå! Tar vi utfordringen? Selv om det skriftlige arbeidet forbedres, må lederjobben starte i sykehusene, og i den enkelte klinikk. Kommunene, private aktører og fastlegene vil sammen med oss avgjøre om vi får pasientens helsetjeneste. Hvordan kan vi som ledere forberede oss godt på dette?

Dag 1 – tirsdag 24. oktober

 

Generalforsamling: Innkalling til generalforsamling

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

 • Regjeringens helsepolitikk
 • Strategi for psykisk helse – barn og unge
 • Fra strategi til handlingsplan
 • Spørsmål: «Lykkes vi med folkehelsearbeidet kan vi halvere antall henviste barn og unge til spesialist…» Camilla Stoltenberg , feb. 2017 (sec.mem.)
 • Hva får vi igjen for å investere mer i kommunale tjenester?
 • Hva får vi igjen for å investere mer i BUP?

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/spesialrådgiver Thor Rogan.

 

 

«All styring og forbedringsarbeid må være solid ledelselsforankret. Uten god ledelse og styring blir pasientsikkerheten tilfeldig og avhengig av hvert enkelt helsepersonell. 

Pakkeforløpene bør bli et godt ledelsesverktøy».

Nytt fra Helsedirektoratet v/avdelingsdirektør Gitte Huus.

Samdata 2016 PHBU

 

 

 

 • Tett samarbeid mellom Helsedirektoratet og Bufdir
 • Samarbeidsforum – barnevern og psykisk helse
 • Felles rundskriv om samarbeid, 2015
 • Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge
 • Nytt institusjonstilbud

«Samarbeid om bedre helsehjelp til barn i barnevernet» v/Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet, Charlotte Stokstad, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Mette Bengtson, Bufetat region øst.

 

 

 

«Samhandlingsforløpet skal bidra til at barn og unge i barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med tiltak fra barnevernet, i rett omfang og til rett tid».

 

 

Samhandlingsforløp mellom psykisk helse og barnevern v/Mette Bengtson, Bufetat region øst.

 

 

 

Barn og unge kongressen 2018. Felles samlingssted for arbeid med barn og unge. Informasjon om konferansen legges ut på nettsiden: Barn og unge kongressen 2018

Vi håper på mange gode bidrag som viser hva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkene, til inspirasjon for resten av BUP-feltet: Poster-invitasjon.

 

Leders kvarter v/Anne-Stine Meltzer

 

 

Dag 2 – onsdag 25. oktober

«Vår oppgave er å gi trygge helsetjenester for at dere skal ha tillit i befolkningen».
«Det er ingen som vet hva som er best for meg før dere spør meg»
«At de skal høres på betyr ikke at de skal få viljen sin, men at de skal lyttes til».

«Dei forsto meg ikkje» v/Helga Arianson, Fylkesmannen i Hordaland. Gjennomgang av tjenestenes oppfølging og samarbeid rundt «Glassjenta».

 

 

 

«Er alle barnevernsbarn psyke?»
«Må man gjøre seg syk for å få hjelp?»
«Alle har en psykisk helse – også barnevernsbarna».
«Dette hadde ikke skjedd hvis ikke barnevernet rykket inn – Takk»

«Barnevernsbarna sin psykiske helse» v/Vilde Adolfsen og Rutha Kvist, Landsforeningen for barnevernsbarn.

 

 

«Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/Cecilie V. Andresen og Christian Lunde-Hanssen, Åsebråten Barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, sykehuset Østfold

 

 

 

 

Hybrid mellom BUP og Barnevern. Helse og omsorgsvurderinger gjøres samtidig. Fokus på utviklingsstøtte og livskvalitet – symptomer sekundært.

«Stillasbyggerne» – hvordan lage gode helsetjenester for barn og ungdom under barneverntjenestens omsorg som «faller mellom alle stoler»? v/Heidi Tessand, Øvre Romerike BUP.

 

 

 

 

«Arbeidet med pakkeforløp, er et utviklings- og implementeringsarbeid basert på samarbeid med brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø».
Høringsutkastene ble etterlyst og gjøres tilgjengelig til 01.01.18: Høringsutkast pakkeforløp

«Pakkeforløp psykisk helse og rus» v/Jin Øvreeide, Helsedirektoratet.

 

 

 

 

 

 

«Implementering i motvind» v/Anne-Stine Meltzer.

 

 Dag 3 – torsdag 26. oktober

Kurs- og mestringssenter, åpnet august 2016. Lavterskeltilbud. Tilbud for voldsutsatte barn fra 0-18 år. Bidra til å styrke barns motstandskraft.

«Stine Sofie senteret – Et nasjonalt mestringssenter for voldsutsatte barn», presentasjon av senteret og tilbudet v/Kristin stokke, Daglig leder og Stian Tobiassen, psykolog.

www.stinesofiesenteret.no

 

Vignetter fra fagutvikling BUPA sykehuset Østfold:

 

«Psykoedukativt familiearbeid som samhandlingsintervensjon på Ungdomspsykiatrisk døgnseksjon» v/spes. miljøterapeut Marius Nybø.

 

«Barn og unge med skadelig seksuell atferd, kartlegging og behandling»v/psykologspesialist Christian Lunde- Hansen.

 

«EEG baserte metoder som supplerende biomarkører for ADHD og autisme» v/psykologspesialist/PhD Geir Øgrim.

 

 

 

ISF-utfordringer i forhold til BUP-feltet v/Eva Wensaas og Gunhild Rongstad, Direktoratet for e-helse.

«Kodingsregler i multiaksial klassifikasjon» v/Gunhild Rongstad

«Om ISF for psykisk helsevern og TSB» v/Eva Wensaas

Egen nettside med informasjon: Innsatsstyrt finansiering

Implementeringens kunst  

Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017

N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at vi retter blikket fremover mot implementering og utfallsmål. 

Oppdatert program finner du ved å klikke i venstremenyen. Kursbevis kan printes ut: Kursbevis NBUP Hamar vår 2017

Dag 1

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

BUP lederkonferanse Hamar Helsedep

 

 

 

 

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Jin Øvreeide.

Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

Informasjon og invitasjon Endringer i psykisk helsevernloven

 

 

 

 

 

«Status i arbeidet med pakkeforløpet» v/Thorhild T. Hovdal, Helsedirektoratet

Utkast Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

 

 

 

 

«Implementering av pakkeforløp» v/Karin I. Gravbrøt, Helsedirektoratet.

Implementering pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

 

 

 

 

«Hvordan undestøtter KS arbeidet med implementering av pakkeforløp?» v/Anne Jensen.

 

 

 

«Hvordan kan fastleger understøtte implementeringen av pakkeforløp?» v/Nina Wiggen.

 

«Hva betyr pakkeforløp for barn, unge og foreldre?» v/Mona Lersveen.

Pakkeforløp ADHD Norge

 

 

 

«Å samarbeide med barn og unge som grunnlag for all samhandling i BUP?» v/Proffene i Forandringsfabrikken.

 

 

 

«Kvalitetsregister» v/psykologspesialist Yngvild Arnesen og avdelingsleder Børge Mathiassen.

Hvilken nytte ser vi av kvalitetsregister i BUP

 

 

«Implementering av pakkeforløp med utfallsmål» v/John Kjøbli, RBUP

Implementering i praksis John Kjøbli

Dag 2

Presentasjon av BUP Innlandet v/divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.

«Foreldrestøtte med barnet i mente» v/psykologspesialist Kerstin Søderstrøm: Foreldrestøtte med barnet i mente

 

 

 

 

 

«Erfaringer med å bygge opp et DBT team på tvers av klinikker» v/psykolog Gjertrud Myrhaug og psykologspesialist Ola Homb. DBT-NBUP

 

Prosjekt «Hjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder Tone Torgersen.

Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner

 

 

 

 

«Risikovurderingsrapport – Elektronisk innsyn i barns journal. Erfaringer fra Helse Nord» v/Eva Henriksen, seniorrdågiver sikkerhet, Kvalitet- og utviklingssenteret UNN HF.

NBUP-210417-ROS-Tilgang-barns-journal

Risikorapporten: ROS-tilgang-barn-HelseNord-v1-endelig

 

 

 

«Journal på nett i Vest. Erfaringer fra Helse Vest. Samspill med fagfeltet» v/Pål Ove Vadset, leder av seksjons for helsetjenesteutvikling i Helse Bergen.

Velkommen til Fredrikstad 24. – 26. oktober 2017:

 

Velkommen til Fredrikstad

Praktisk informasjon:

Påmelding og priser:

Programmet passer ledere og ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra til å skape en stadig bedre spesialisthelsetjeneste for barn og unge i Norge.

På grunn av stor pågang for deltakelse må vi benytte to ulike hotell. Alle får beskjed ved henvendelse i resepsjon på konferanse hotellet om hvilket hotell de har fått rom på. 

OBS! Påmeldingen er nå stengt, men ta kontakt på mail for forespørsel om ledig plass: gro.poulsen@sshf.no

Er du i tvil om påmeldingen din er registert eller ikke. Her er deltakerlisten (oppdatert pr 27.03.17): Deltakere ledersamling Hamar vår 2017

Påmeldingsfrist: 15. mars 2017.

Konferanse 2 dager: kr 1.500,-. Prisen inkluderer dagpakke begge dager, samt middag torsdag kveld. Deltakeravgiften sendes ut på egen faktura. Påmeldingen er bindende, no-show faktureres også.

Overnatting:

Konferansen finner sted på Clarion Collection Hotel Astoria, møterommet ligger i Hamar Teater, vis-a-vis hotellet.

 • Overnatting i enkeltrom per rom per natt kr 972,-
 • Overnatting i dobbelrom per rom per natt kr 1.172,-

Overnatting inkluderer frokost og kveldsmat, og gjøres opp med hotellet. No-show vil bli fakturert.

Booking av rom gjøres i påmeldingsskjema.

Alle skal motta bekreftelse på påmeldingen. Spørsmål om påmeldingen rettes til gro.poulsen@sshf.no

 

Forsidebilde kreditering: Av Jon Kristian Fjellestad – Hamar from air, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16467843

Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse.

Program: lederkonferanse-oktober-2016

Kursbevis lederkonferanse Molde

 

Tirsdag 25. oktober

generalforsamling-2016
fv. Margit Langerak, Kristin Kveseth, Anne-Stine Meltzer, Heidi Ebbestad

 

 

Generalforsamling:

Innkalling til generalforsamling: Generalforsamling

Protokoll legges ut i etterkant.

 

 

dep-og-dir-lederkonferanse-2016

 

Nytt fra Helsedepartement v/Thor Rogan: bup-leder-konferanse

 

Nytt fra Helsedirektoratet v/Gitte Huus: pakker-og-penger

 

 

Hilsen fra RHF v/spesialrådgiver Anne Aasen, Helse Sør-Øst: helse-sor-ost

ks-gerd-andreassen

Hilsen fra KS v/seniorrådgiver Gerd Andreassen:
«Utenforskap er en av de store samfunnsflokene, – når stadig nye behov skal løses med de samme eller mindre penger, må vi tenke nytt. 

Vi må tenke nye løsninger, ny teknologi, nye måter å samarbeide på, gjennom økt samhandlingskompetanse. Vi må finne de gode måtene å jobbe sammen på, da kan vi utnytte de økonomiske virkemidlene bedre». Les resten av innlegget her: hilsen-fra-ks

 

rkbu-odd-sverre-westbye

Hilsen fra RBUP/RKBU v/senterleder Odd Sverre Westbye:
PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom.

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er.

nbup-anne-stine-meltzer

 

 

Leders kvarter v/N-BUP styreleder Anne-Stine Meltzer: leders-kvarter

 

Onsdag 26. oktober

pakkeforlop

 

Pakkeforløp – «strømlinjeformet fleksibilitet»
Hva er et pakkeforløp? Hvorfor pakkeforløp? Forløpsgaranti. Pasientenes helsetjeneste v/Torild T. Hovdal og Hanne Elisabeth Strømsvik: pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-stromlinjeformet-fleksibilitet

 

 

Arbeid i grupper: 

 

Arbeid i grupper Molde

 • Hvilke muligheter ligger i pakkeforløp?
 • Hva vil bli bedre for pasientene?
 • Hvilke lederutfordringer har vi?
 • Råd til arbeidsgruppen:

Oppsummering: arbeid-i-grupper-molde

 

«Hvor langt har vi kommet med innsatsstyrt finansiering (ISF)» v/Eva Wensaas, Helsedirektoratet: isf-for-polikliniske-tjenester-innen-phv-og-tsb

 

liv-kleve

 

«Fra visjon til handling – Haukeland universitetssykehus faglige (r)evolusjon» v/Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus.fra-visjon-til-handling

 

 

 

 

 

 

Eksempler fra feltet:

inger-lise-bratteteig-og-ester-marie-espesetProsjekt «Bedre tverrfaglig innsats» v/rådgiver Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune.

Prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» v/psykologspesialist Ester Marie Espeset, Helse Fonna: barn-og-unges-helsetjeneste

 

 

 

karin-bugge-vatne

 

«Veien til pakkeforløp. Erfaringer fra utviklingsarbeid og implementering» v/Nic Waals Institutt v/seksjonsleder Karin Bugge Vatne: veien-til-pakkeforlop-%e2%80%a8erfaringer-fra-utviklingsarbeid-og-implementering

 

 

Torsdag 27. oktober:

bup-ledere-more-og-romsdalVignetter fra fagutvikling i Helse Møre og Romsdal. Introduksjon v/avdelingssjef Manuella Strauss: velkommen-til-helse-more-og-romsdal-hf

«Kvalitet i alle ledd – Hvordan implementere fagutviklingsprosjekt i vanlig drift?» v/psykologspesialist Henrik Sollie: kvalitet-i-alle-ledd

«Doktorgradsprosjekt i forhold til autismespekterlidelser» v/Lise Reindal: funksjonsniva-og-symptomer%e2%80%a8hos-%e2%80%a8barn-med-autistiske-trekk

«Implementering av kompetanse på voldsrisikovurdering» v/Joakim Varvin:

«OCD-team i avdelingen» v/Knut Asbjørn Ulstein/Ove Helset: ocd-teamet-for-barn-og-unge-i-mr

«Brukerundersøkelse: Hvordan spørre barn?» v/Marianne Weltzien: brukerundersokelse-2011-2015

Pasientjournal på nett

Mental Helse Nordland v/Monika Helen Sørensen: pasientjournal-pa-nett

Helse Nord, seksjonsleder psykisk helse og rus, Jon Tomas Finssson: hva-skjer-nar-pasienter-far-digital-tilgang-til-sin-sykehusjournal

BUPA Nordlandssykehuet, seksjonsleder poliklinikkene Tarald Sæstad: pasientjournal-pa-nett-noen-juridiske-betraktninger

Helsedirektoratet v/Kari Steig: digitalt-innsyn-i-pasientjournal

 

Velkommen til høstens lederkonferanse i Sandefjord 20. – 22. oktober.

Tirsdag 20. oktober: 

Generalforsamling 2015

 

Generalforsamling tirsdag 20. oktober kl. 13.00 – 14.30: Innkalling til generalforsamling

Protokoll Generalforsamling 2015

 

 

 

 

Thor Rogan

 

Nytt fra Helse og omsorgsdepartementet v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

Helsedir Bufdir

 

Hilsner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet, kommunehelsetjeneste v/avdelingsdirektør Gitte Huus og Hanne Knudsen, Bufdir: Hilsen fra Bufdir og Helsedirektoratet

 

 

 

Lars Conrad Moe

 

Informasjon om arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og Bufdir v/avdelingssjef Lars Conrad Moe, BUPA Stavanger: Tverrfaglig arbeidsgruppe – barnevern og helse

 

 

 

Gerd Andreassen

 

Orientering om KS-prosjektet «God samhandling barn og unge» v/seniorrådgiver Gerd Andreassen: God samhandling barn og unge

 

 

 

Anne Stine Meltzer

 

«Leders kvarter» v/styreleder Anne-Stine Meltzer, hvor hun blant annet oppfordret til å se på IACAPAP2016 i Calgary.

 

 

 

Onsdag 21. oktober:

Samhandling før henvisning: 

Asker Brusetkollen

 

BUP Asker v/seksjonsleder/psykologspesialist Jørgen Blom og Brusetkollen v/assisterende institusjonssjef Elin Flatebø: Samhandling mellom Bup og barnevern

Samarbeidsavtale Brusetkollen sept. 2015

 

 

Kristin og Johanne Stokke

 

«Tverretatlig akutt tjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune» v/prosjektlederne Kristin Stokke og Johanne Stokke. Prosjektet er et samarbeid mellom Akutt ambulant enhet, Abup, Sørlandet sykehus HF og Kristiansand Barnevernvakt: Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

 

 

 

Samhandling i det pågående arbeidet:

Sidsel Johanne Haug

 

«Sped- og småbarnsteamet» v/teamleder/klinisk pedagog Sidsel Johanne Haug, Drammen BUP: Tverrfaglighet og samhandling i praksis

 

 

 

Espen Johnsen

 

«Akutten i Nord Trøndelag» v/prosjektleder Espen Johnsen, BUP, Sykehuset Levanger: Akutten i Nord-Trøndelag

Akutten_i_NT_DynamiskGrunnlag

 

 

 

 

Samhandling under institusjonsopphold:

Nanna Kayed og Tomas Jozefiak

 

Rapporten: «Psykisk helse i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder, førsteamanuensis Nanna Kayed og Tomas Jozefiak, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU): Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

 

 

 

Anna Celine Røstbakken

 

Landsforeningen for barnevernsbarn v/Anna Celine Røstbakken:

Landsforeningen for barnevernsbarn

 

 

 

Anne Grete Terjesen

 

Landsforeningen for pårørende v/leder Anne Grete Terjesen:

Samhandling med pårørende?

 

 

 

Samarbeid på lang sikt – tilbake til kommunene:

Dag Bratteberg og Petter Langlo

 

«Samarbeid barnevern/BUP» v/barnevernleder Dag Bratteberg i Bamble kommune og leder BUP Vestmar, Petter Langlo: Samhandling på lang sikt

 

 

 

Arbeid i grupper:

Arbeid i grupper onsdag Arbeid i grupper Arbeidigrupper

3 punkt fra hver gruppe er samlet i ett dokument: Det ville vært flott dersom

 

Torsdag 22. oktober: 

BUPA i bevegelse: Presentasjon av BUPA ved sykehuset i Vestfold: BUPA i bevegelse

BUPA i bevegelse
Vigdis Wie Torsteinsson, Inger Meland Buene, Anne Karin Ullebø og Solfrid Espegren.

«Beskrivelse av en 60 årings styrker og svakheter» v/avdelingssjef Inger Meland Buene.

«Poliklinikkarbeid i godt driv. Hva vi ville – hva vi gjorde – hva har vi oppnådd» v/seksjonsleder Solfrid Espegren.

«På vei mot økt standardisering og kvalitetssikring av et sammensatt tilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser» v/psykologspesialist Vigdis Wie Torsteinsson.

«Vi ønsker å vite at alle som er henvist for eller følges opp med ADHD til enhver tid får den aller beste hjelpen tilpasset sine behov. Men hvordan komme dit?» v/overlege, PhD, Anne Karin Ullebø.

 

Simon Wilkinson«Mot best mulig kvalitet og effektivitet ved akutte innleggelser: Det er prosessen i et kvalitetssikringsnettverk som teller» v/overlege dr.med, prosjektleder Simon Wilkinson: Kvalitet i institusjonsbehandling

 

 

 

 

Tom Christensen og Line Hammeren«Klinisk relevant tilbakemelding» v/rådgiver Line Hammeren og Tom Christensen, NPR, Helsedirektoratet: Fra sort hull til åpent landskap

Arbeid i grupper:

1. Hvordan kan dette materialet fra NPR gi nytte for din avdeling?
2. Kan noe gjøres for å forbedre kvaliteten på BUP-data som rapporteres til NPR, og hvordan kan løsningen bidra til dette?

 

Program lederkonferanse Sandefjord

Er fremtiden fjern eller nær? Lederutfordringer knyttet til behandling, teknologi og samhandling.

Presentasjoner:

Tirsdag 19. mai (BUP)

Anne-Stine Meltzer, N-BUP: Velkommen leders time

Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet: Nytt fra Helsedirektoratet

Pia Braathen Schønfeldt, seniorrådgiver i Helsedirektoratet: Utredning av Én innbygger – én journal

Svein Øverland, psykologspesialist, fagbokforfatter og entreprenør: E-terapi og digitale helseløsninger muligheter og utfordringer

Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom: Brukerperspektivet

«Nærhet over distanse – bruk av teknologi i BUP» v/Morten Borgen, Klinisk Barnevernpedagog ved BUP Narvik. Rådgiver/prosjektleder ved Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin.

Onsdag 20. mai (BUP og DPS)

Thor Rogan, spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet: Pasientens helsetjeneste – sentrale føringer

Fra ung til ung voksen – hvordan sikre overganger mellom BUP og DPS? brukerperspektivet v/ Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Anne Grethe Terjesen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse: Fra ung til ung voksen – hvordan sikre overganger mellom BUP og DPS? pårørendeperspektivet

Einar Li, fagsjef lederutvikling i Helse Sør-Øst: Lederutfordringer – erfaringer og refleksjoner

Line Hammeren, Norsk Pasientregister (NPR): Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

Erik Thorstvedt, tidligere fotballkeeper – nå bl. a. ekspertkommentator, programleder og gründer: Hva kan vi lære av menn i korte bukser?

Torsdag 21. mai (DPS)

Ulrik Sverdrup, Helse Sør-Øst: Døgntilbudet ved DPS

Anette Kristiansen, seksjonsleder ved Nidaros DPS og Inger Elise Opheim Moljord, PhD kandidat ved Nidaros DPS: Brukerstyrt plass ved Nidaros DPS

Henrik von Kirchbach, enhetsleder ved Strømme DPS: Egenstyrte innleggelser – en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme og Henrik von Kirchbach evaluering

Refleksjoner om døgnbehandling v/Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Ann-Karin Furskognes, sosiolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge: Samisk tolkeprosjekt

DeVaVi – desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse v/Geir Øyvind Stensland, psykiater ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Lederkonferansen ble gjennomført i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014.

Godkjent og signert protokoll fra generalforsamlingen 22. oktober 2014: Protokoll generalforsamling 2014

Program: Tilsyn og vidsyn

 

Presentasjoner fra de ulike innleggene finner du igjen her:

Anne-Stine Meltzer, leder NBUP: Anne-Stine Meltzer NBUP

Liv Åse Dybdal, NBUP, presentasjon fra IACAPAP: IACAPAP

«Psykisk helse proffene» (http://www.forandringsfabrikken.no/psykiskhelse/) om hva som er kvalitet i psykisk helsevern: Forandringsfabrikken

Nytt fra Helsedepartement og Helsedirektorat: Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Jin Marte Øvreeide Helsedirektoratet

«Fag, ledelse og regelverk – hånd i hånd?» v/direktør Jan Fredrik Andresen, Statens Helsetilsyn: Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn

«Ledelse gjennom kvalitet» v/høyskolelektor Tor Geir Kvinen: Tor Geir Kvinen

Vandring i problemstillinger, oppsummering av arbeid i grupper: Arbeid i grupper ledersamling i Kristiansand

«Hvordan jobbe frem et forskningsmiljø i BUP?» v/enhetsleder Dagfinn Ulland: Dagfinn Ulland ABUP FOU

Presentasjon av prosjekter v/FOU-enheten, ABUP, Sørlandet sykehus HF (www.abup.no):

Anne Helgeland ABUP FOU

Camilla J Oanes ABUP FOU

Liv Larsen Stray ABUP FOU

Per Arne Lidbom ABUP FOU

NBUP arrangerer ledersamling i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014, i samarbeid med Helsedirektoratet. Hovedtema for denne samlingen er helsetilsynets tilbakemelding fra det landsomfattende tilsynet med BUP som er gjennomført i 2013-14. Konferanse vil ha fokus på hvordan få implementert nødvendige tiltak for å møte de avvik som tilsynet har avdekket, og  innlegg knyttet til kvalitetsledelse. Vi vil også sørge for mulighet til å dele ledererfaringer og bygge nettverk i mindre grupper. Det blir generalforsamling onsdag ettermiddag og vi får fokus på forskning og faget fremover på fredag. Sett av datoene nå, detaljert program og påmeldingsinformasjon kommer nærmere sommeren. Konferansen arrangeres på Caledonien hotel.

Marit Tørstad fra Helsedirektoratet orienterte og hadde fokus på følgende 4 områder:

1) Utfordringer for fagfeltet

2) Aktivitetsdata

3) Retningslinjer for barn og unge

4) Samhandling psykisk helse/barnevern

Les hele presentasjonen her

BUPen 2020 – noen fremtidstanker

Roy Madsen og Odd Sverre Westbye innledet dagen om fremtidens BUP, som er hovedtemaet for denne lederkonferansen. De snakket om endringene i sykdomsbilde hos pasienten i BUP, og i alderssammensetningen. Vi har hatt stor vekst i gruppen med ADHD, men denne vekstne er svært forskjellig fra region til region og fra poliklinikk til poliklinikk.

Vi får også stadig flere små barn i aldersgruppen 0 – 6 år.

De snakket videre om barnas arenaer og nødvendigheten av at BUPen er arenafleksibel. De va rogså inne på endringer i bruk av omsorgsnivå. På de siste 5 årene er det vekst i poliklinisk aktivitet og 15 % reduksjon i bruk av senger. Vil denne trenden bare fortsette, og innledere stilte spørsål om vi kanskje skulle legge ned alle sengene i BUP og heller samarbeide med pediatri, voksenpsykiatri og barnevern i drift av senger.