Trondheim 8-9 mai 2019

Effektmål og kvalitet i BUP: Hvordan kan vi få vite at det vi gjør er hjelpsomt? Bruk av digitale verktøy for å få informasjon om det aller viktigste På vårens lederkonferanse vil vi ha fokus på effektmål, kvalitet og digitalisering Hvordan kan vi måle ...

Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Å stå i stormen Velkommen til lederkonferanse i Sandnes! På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold ...

Hamar 20 og 21 april 2017

Implementeringens kunst   Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017 N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at ...

Molde oktober 2016

Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse. Program: lederkonferanse-oktober-2016 ...

Sandefjord oktober 2015

Velkommen til høstens lederkonferanse i Sandefjord 20. – 22. oktober. Tirsdag 20. oktober:    Generalforsamling tirsdag 20. oktober kl. 13.00 – 14.30: Innkalling ...

Tromsø mai 2015

Er fremtiden fjern eller nær? Lederutfordringer knyttet til behandling, teknologi og samhandling. Presentasjoner: Tirsdag 19. mai (BUP) Anne-Stine Meltzer, N-BUP: Velkommen leders time Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet: Nytt fra Helsedirektoratet Pia Braathen Schønfeldt, seniorrådgiver i Helsedirektoratet: Utredning av Én innbygger – ...

Kristiansand oktober 2014

Lederkonferansen ble gjennomført i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014. Godkjent og signert protokoll fra generalforsamlingen 22. oktober 2014: Protokoll generalforsamling 2014 Program: Tilsyn og vidsyn   Presentasjoner fra de ulike innleggene finner du igjen her: Anne-Stine Meltzer, leder NBUP: Anne-Stine Meltzer NBUP Liv Åse Dybdal, ...

Kristiansand oktober 2014

NBUP arrangerer ledersamling i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014, i samarbeid med Helsedirektoratet. Hovedtema for denne samlingen er helsetilsynets tilbakemelding fra det landsomfattende tilsynet med BUP som er gjennomført i 2013-14. Konferanse vil ha fokus på hvordan få implementert ...

Bodø september 2013

Marit Tørstad fra Helsedirektoratet orienterte og hadde fokus på følgende 4 områder: 1) Utfordringer for fagfeltet 2) Aktivitetsdata 3) Retningslinjer for barn og unge 4) Samhandling psykisk helse/barnevern Les hele presentasjonen her BUPen 2020 – noen fremtidstanker Roy Madsen og Odd Sverre Westbye innledet dagen ...