Hvor er BUP i Norge

Helse Sør-øst

ABUP - Sykehuset Telemark

Adresse: Ulefossvegen 55, 3710 SKIEN

Telefon: 35002970

Les mer

ABUP - Sørlandet sykehus

Adresse: Egsveien 100, 4615 KRISTIANSAND S

Telefon: 90610600

Les mer

BUP - Sykehuset innlandet

Adresse: Vangsvegen 43, 2317 HAMAR

Telefon: 91506200

Les mer

BUP Vest - Diakonhjemmet

Adresse: Forskningsveien 13, 0373 OSLO

Telefon: 22 12 24 60

Les mer

BUPA - Akershus uniersitetssykehus

Adresse: Sykehusveien, 1474 LØRENSKOG

Telefon: 67960000

Les mer

BUPA - Oslo Universitetssykehus

Adresse: Kirkeveien 166, 0450 OSLO

Telefon: 91502770

Les mer

BUPA - Sykehuset Vestfold

Adresse: Anton Jenssens gate 2, 3125 TØNSBERG

Telefon: 33346700

Les mer

BUPA - Sykehuset Østfold

Adresse: Ilaveien 127, 1605 FREDRIKSTAD

Telefon: 69860000

Les mer

BUPA - Vestre Viken

Adresse: Skysstasjon 11, 1383 ASKER

Telefon: 3525

Les mer

Nic Waals institutt - Louisenberg

Adresse: Spångbergveien 25, 0771 OSLO

Telefon: 22 02 88 00

Les mer

Helse Vest

BUP - Betanien

Adresse: Vestlundveien 23, 5145 FYLLINGSDALEN

Telefon: 55 50 73 50

Les mer

BUP Haugseund - Helse Fonna

Adresse: Vinjes gate 10, 5522 HAUGESUND

Telefon: 52739000

Les mer

BUPA - Helse Bergen

Adresse: Haukelandsbakken 15, 5009 BERGEN

Telefon: 55975000

Les mer

BUPA - Helse Stavanger

Adresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25, 4016 STAVANGER

Telefon: 51515510

Les mer

Bup Stord - Helse Fonna

Adresse: Tysevegen 64, 5416 STORD

Telefon: 52739000

Les mer

Helse Førde

Adresse: Svanehaugvegen 2, 6812 FØRDE

Telefon: 57839207

Les mer

Helse Midt

BUP - Helse Nord Trøndelag HF – Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2, 7600 LEVANGER

Telefon: 74098000

Les mer

BUPA - Helse Møre og Romsdal HF

Adresse: Geilebergvegen 20, 6017 ÅLESUND

Telefon: 70167200

Les mer

BUPA - St. Olavs Hospital HF

Adresse: Klostergata 46, 7030 TRONDHEIM

Telefon: 72822737

Les mer

Helse Nord

BUP - Helgelandssykehuset

Adresse: Søsterveien 2, 8613 MO I RANA

Telefon: 75125290

Les mer

BUP Alta - Finnmarksykehuset

Adresse: Markveien 31, 9510 ALTA

Telefon: 78967380

Les mer

BUP Hammerfest - Finnmarksykehuset

Adresse: Sykehusveien 28, 9600 HAMMERFEST

Telefon: 78967120

Les mer

BUP Karasjok - Finnmarksykehuset

Adresse: Stuorraluohkka 34, 9730 KARASJOK

Telefon: 78967420

Les mer

BUP Kirkenes - Finnmarksykehuset

Adresse: Skytterhusveien 2, 9901 KIRKENES

Telefon: 78967220

Les mer

BUPA - Nordlandssykehuset

Adresse: Thalleveien 37, 8076 BODØ

Telefon: 75501800

Les mer

BUPA - Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Adresse: Hansine Hansens veg 92, 9019 TROMSØ

Telefon: 77755700

Les mer

Sentraliserte ressurser

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Adresse: Kirkeveien 166, 0450 OSLO

Les mer

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

Adresse: Kirkegata 2, 7600 LEVANGER

Telefon: 74 09 80 00

Les mer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)

Adresse: Mellomåsveien 26, 8076 BODØ

Telefon: 75 50 10 81

Les mer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Tromsø (RSS)

Adresse: Hansine Hansens veg 92, 9019 TROMSØ

Telefon: 77 75 57 01

Les mer

SANKS – Finnmarkssykehuset

Adresse: Stuorraluohkka 34, 9730 KARASJOK

Telefon: 78 96 74 20

Les mer