Å stå i stormen

Velkommen til lederkonferanse i Sandnes!

På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til ansatte, media og pårørende.
Vi har invitert Terje Mesel. Han er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup).
Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt – fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017)

Dag 1: Tirsdag 23. oktober

Generalforsamling: «Innkalling til generalforsamling« og «Protokoll»

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

«1987 – 2018 – 30 år med eget forum. Kontorforums historie, betydning og muligheter» v/Siri Jensen, rådgiver RBUP Øst og Sør.

Historien om kontorforum er en historie i samme lest som N-BUP historien. Det begynner i det små. En liten gruppe mennesker som møtes og arbeider, løfter fram ideer, kunnskap, spørsmål og våger nytenkning med en slik kraft at det skapes et vekstsentrum. Historien er skrevet av Siri Jensen, kontorfaglig ansatt i BUP, på Nic Waals Institutt fra 1993 til 2017, og aktiv deltaker deltaker på Kontorforum fra begynnelsen av 2000-tallet og som deltaker i kontorgruppa fra 2005 til 2014. God lesning! Link til Hefte

«Nytt fra Helsedepartement» v/Thor Rogan

 

«Nytt fra Helsedirektorat» v/ Torunn Janbu og Jin Øvreeide

Hilsner fra:

RHF v/Sigrid Aas

KS v/Kari Skullerud Ugland, prosjektleder «God samhandling barn og unge»

«Status RKBU/RBUP høsten 2018» v/Odd Sverre Westbye

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder

 

 

 

Dag 2: Onsdag 24. oktober:

«En ukjent vei» v/Judith Reinvik, styremedlem i LEVE
«Erkjennelse og ansvar» v/enhetsleder/psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, Akutt ambulant enhet, Sørlandet sykehus HF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ansvar eller skyld når noe går galt?» v/Terje Mesel

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler våre erfaringer:


 

«Forebyggende arbeid i etterkant av suicid ved Bup» v/psykolog Øyvind Holmquist og psykolog Anna Kristine Garås.

«Nytt institusjonstilbud: BUP og barnevern» v/overlege Kristin Alise Jakobsen.

«Tverretatlig samhandling i hastesaker» v/Siri Larsen.

«Det er ikke deg jeg er sint på» v/Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn.

«Barn som blir hørt, lærer at det nytter å si fra».
«Dere må spørre: Hva gjør vondt nå, og hvordan kan vi fikse det?»
«Informasjonen er ikke gitt før den er forstått»
«Tro på at vi har noe å bidra med»

Bud for medvirkning:
1) Snakk med meg, ikke til meg.
2) Sørg for at jeg forstår.
3) Snakk med meg i alle faser.
4) Still meg spørsmål.

 

 

«Inntak ute i bydel» v/seksjonsleder Anne-Siri Øien.

Dag 3: Torsdag 25. oktober

 

 

 

 

 

 

 

«Orientering om nasjonalt klinisk SSA nettverk/ kompetanseutviklingsprosjekt i BUP» v/prosjektleder/ psykologspesialist Monica Jensen ressursenheten V27/Betanien Sykehus/ BUP.
(SSA= skadelig seksuell atferd som utøves av barn/ungdom mot andre barn/ungdom). For mer informasjon om temaet: www.betanien.no/ hospitalet/bup/Pages/ressursenhet-V27.aspx

Vignetter fra fagutvikling BUP Stavanger:

«Bruk av LEAN i forbedringsarbeid» v/Lilja Thorsteinsdottir, avd. sjef PBU pol og Liv Sand, poliklinikkleder

«Brukermedvirkning på sengepost» v/ Asbjørn Lindland, avd.sjef

Velkommen til vårens lederkonferanse i Trondheim 8. og 9. mai!

Praktisk info Sandnes:

Lederkonferanse i Sandnes 23. til 25. oktober 2018, på Quality Hotel Residence
Program og påmelding
Deltakeravgift: kr 1 500,-. Hotell pr døgn: kr 1 580,-. Dagpakke: kr. 545,-. Faktura sendes ut.

Velkommen!