Barn & Unge-kongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og på årets kongress vert dette todelt.

Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU og andre nasjonale forskningsmiljø.

Torsdag 26.april vert det presentasjon av posters om forskning og fagutvikling som skjer bl.a. i BUP-klinikkane. Her ønskjer vi å kunne presentere klinikknær forskning og fagutvikling frå heile landet. Påmeldingsfristen for fagutvikling utvides til 15. mars. Abstract (max 300 ord) må sendes på epost til Tore Hågård

Presentasjonar som vert sendt inn vert vurdert av eigne komitear for posterkonkurransane. Bedømmingskriteriane for forskningsprosjekt er strengare enn for fagutviklingsprosjekt. Alle må likevel nytte oppgitt format, presentasjonane må ha relevans for arbeid med barn og unges psykiske helse og utvikling av klinisk praksis, og dei må ikkje ha vore presentert i Noreg tidlegare.

 1. Det er oppretta ein abstraktportal for påmelding til posterkonkurransane: www.barnogungekongressen.no/program-2/posters/.

Abstracts må vere sendt inn via påmeldingsportalen innan 1. mars 2018.

Vi ber om at informasjon om posterkonkurransen vert sendt vidare til BUP-klinikkane i føretaka.

Vi håpar på mange gode bidrag som viser kva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkane, til inspirasjon for resten av BUP-feltet.

 

Vennleg helsing

 

Tore Hågård

Styremedlem N-BUP / seksjonsleiar Helse Førde HF

tore.hagard@helse-forde.no

 

 

Retningslinjer for posterne:

 1. Posterne skal være i standard format 80×120 cm eller 90×120 cm.
 2. De skal være skrevet på norsk, med kort engelsk sammendrag.
 3. De skal presentere pågående forskning rettet mot feltet psykisk helsevern for barn og unge eller feltet psykisk helse for barn og unge i Norge.
 4. Posterne skal ikke ha vært brukt tidligere ved nasjonale tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd vært presentert ved en internasjonal tilstelning.

 

Bedømming:

 1. Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på følgende kriterier:
  * Vitenskapelig innhold og kvalitet.
  * Innholdets faglige relevans for fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge eller fagfeltet psykisk helse for barn og unge.
  * Presentasjonens formidlingskvalitet.
  * Alle 3 kriterier vil bli vektet like mye, dvs. 1/3 part hver.

 

Bedømmelseskomite:

 1. Komiteen oppnevnes av styret i N-BUP og består av 3 personer. En representant fra styret i N-BUP, en vitenskapelig representant og en kommunikasjonsrepresentant. Ny komite oppnevnes for hver landskonferanse. Komiteen ledes av N-BUP sin styrerepresentant. Den vitenskapelige representanten og kommunikasjonsrepresentanten oppnevnes i samarbeid med RKBU/RBUP.

 

Premie:

Det opprettes en førstepris på kr. 20.000 og en andrepris på kr. 10.000. Prisene annonseres på konferansen andre dag.