NBUP hadde som plan å invitere til en stor lederkonferanse i Bodø denne våren. Koronapandemien medførte dessverre at denne måtte avlyses, som så mye annet.
Pandemien har også ført til ekstra stor pågang av barn og unge med behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tider er det behov for å bringe lederne i BUP sammen for å stoppe opp, heve blikket og tenke fremover! Derfor arrangerer vi vårens lederkonferanse digitalt, med håp om å samles til en fysisk lederkonferanse til høsten.

Konferansen er gratis og åpen for alle ledere i psykisk helsevern for barn og unge.
Påloggingslenke til konferansen vil legges ut på vår hjemmeside nbup.no og facebook.com/nbupNorge dagen før konferansen starter.

Program

09:00Åpningshilsen fra helseminister Bent Høie
09:05Nytt fra Helsedepartementet v/ Thor Rogan
09:25Nytt fra Helsedirektoratet v/ Jin Marte Øvreeide
09:55Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset: Gode overganger v/ Danielle Johanna Hansen og Lars Herman Nordland
10:15Pause
10:30Evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus v/ Juni Raak Høiseth
11:00Å lede samhandling og koordinering på tvers av….. v/ Claus Harald Jebsen
11:30Lunsjpause
12:30Hvordan kan BUP samarbeide med kommuner for å sikre at barn og ungdom får rett hjelp på rett sted til rett tid? v/Ester Marie Stornes Espeset
12:50Forslag til ny modell for framskrivinger i psykisk helsevern og TSB – hva betyr det for barn og unge? v/ Jon Tomas Finnsson og Nicolai Møkleby
13:10Tverretatlig hasteteam v/Anne-Karin Nesse og Ellen Marie Rødland
13:30Pause
13:45FACT UNG i et lederperspektiv v/Anne Stine Meltzer
14:05Organisering av helsetjenestene rundt pasientenes behov og ønsker: CAPA-modellen v/Lene Danielsen
14:25Avslutning og informasjon om neste lederkonferanse v/NBUP styret

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Velkommen!


NBUP hadde som plan å invitere til stor lederkonferanse i Bodø til høsten.
Koronapandemien medførte at denne måtte avlyses, som så mye annet. I løpet av våren har vi alle blitt vant til å møtes på digitale flater.

I høst er det større behov enn noensinne at vi møtes. Vi trenger å dele våre erfaringer, i en tid med stor endringer for alle. Vi har tilpasset oss COVID-19 og fortsatt implementering av pakkeforløp. I disse tider er det behov for å bringe lederne i BUP sammen. Derfor arrangerer vi høstens lederkonferanse digitalt! Konferansen er gratis og åpen for alle ledere i psykisk helsevern for barn og unge.
Påloggingslenke til konferansen vil annonseres på vår hjemmeside nbup.no og facebook.com/nbupNorge når den er klar.

Her er lenken til den digitale lederkonferansen. Vel møtt:

Http://nbup.digitalkonferanse.no /

Last ned programmet her

Å stå i stormen

Velkommen til lederkonferanse i Sandnes!

På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til ansatte, media og pårørende.
Vi har invitert Terje Mesel. Han er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup).
Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt – fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017)

Dag 1: Tirsdag 23. oktober

Generalforsamling: «Innkalling til generalforsamling« og «Protokoll»

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

 

 

 

«1987 – 2018 – 30 år med eget forum. Kontorforums historie, betydning og muligheter» v/Siri Jensen, rådgiver RBUP Øst og Sør.

Historien om kontorforum er en historie i samme lest som N-BUP historien. Det begynner i det små. En liten gruppe mennesker som møtes og arbeider, løfter fram ideer, kunnskap, spørsmål og våger nytenkning med en slik kraft at det skapes et vekstsentrum. Historien er skrevet av Siri Jensen, kontorfaglig ansatt i BUP, på Nic Waals Institutt fra 1993 til 2017, og aktiv deltaker deltaker på Kontorforum fra begynnelsen av 2000-tallet og som deltaker i kontorgruppa fra 2005 til 2014. God lesning! Link til Hefte

«Nytt fra Helsedepartement» v/Thor Rogan

 

«Nytt fra Helsedirektorat» v/ Torunn Janbu og Jin Øvreeide

Hilsner fra:

RHF v/Sigrid Aas

KS v/Kari Skullerud Ugland, prosjektleder «God samhandling barn og unge»

«Status RKBU/RBUP høsten 2018» v/Odd Sverre Westbye

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder

 

 

 

Dag 2: Onsdag 24. oktober:

«En ukjent vei» v/Judith Reinvik, styremedlem i LEVE

«Erkjennelse og ansvar» v/enhetsleder/psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, Akutt ambulant enhet, Sørlandet sykehus HF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ansvar eller skyld når noe går galt?» v/Terje Mesel

 

 

 

 

 

 

 

Vi deler våre erfaringer:


 

«Forebyggende arbeid i etterkant av suicid ved Bup» v/psykolog Øyvind Holmquist og psykolog Anna Kristine Garås.

«Nytt institusjonstilbud: BUP og barnevern» v/overlege Kristin Alise Jakobsen.

«Tverretatlig samhandling i hastesaker» v/Siri Larsen.

«Det er ikke deg jeg er sint på» v/Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn.

«Barn som blir hørt, lærer at det nytter å si fra».
«Dere må spørre: Hva gjør vondt nå, og hvordan kan vi fikse det?»
«Informasjonen er ikke gitt før den er forstått»
«Tro på at vi har noe å bidra med»

Bud for medvirkning:
1) Snakk med meg, ikke til meg.
2) Sørg for at jeg forstår.
3) Snakk med meg i alle faser.
4) Still meg spørsmål.

 

 

«Inntak ute i bydel» v/seksjonsleder Anne-Siri Øien.

Dag 3: Torsdag 25. oktober

 

 

 

 

 

 

 

«Orientering om nasjonalt klinisk SSA nettverk/ kompetanseutviklingsprosjekt i BUP» v/prosjektleder/ psykologspesialist Monica Jensen ressursenheten V27/Betanien Sykehus/ BUP.
(SSA= skadelig seksuell atferd som utøves av barn/ungdom mot andre barn/ungdom). For mer informasjon om temaet: www.betanien.no/ hospitalet/bup/Pages/ressursenhet-V27.aspx

Vignetter fra fagutvikling BUP Stavanger:

«Bruk av LEAN i forbedringsarbeid» v/Lilja Thorsteinsdottir, avd. sjef PBU pol og Liv Sand, poliklinikkleder

«Brukermedvirkning på sengepost» v/ Asbjørn Lindland, avd.sjef

Velkommen til vårens lederkonferanse i Trondheim 8. og 9. mai!

Praktisk info Sandnes:

Lederkonferanse i Sandnes 23. til 25. oktober 2018, på Quality Hotel Residence
Program og påmelding
Deltakeravgift: kr 1 500,-. Hotell pr døgn: kr 1 580,-. Dagpakke: kr. 545,-. Faktura sendes ut.

Velkommen!

Implementeringens kunst  

Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017

N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at vi retter blikket fremover mot implementering og utfallsmål. 

Oppdatert program finner du ved å klikke i venstremenyen. Kursbevis kan printes ut: Kursbevis NBUP Hamar vår 2017

Dag 1

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

BUP lederkonferanse Hamar Helsedep

 

 

 

 

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Jin Øvreeide.

Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

Informasjon og invitasjon Endringer i psykisk helsevernloven

 

 

 

 

 

«Status i arbeidet med pakkeforløpet» v/Thorhild T. Hovdal, Helsedirektoratet

Utkast Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

 

 

 

 

«Implementering av pakkeforløp» v/Karin I. Gravbrøt, Helsedirektoratet.

Implementering pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

 

 

 

 

«Hvordan undestøtter KS arbeidet med implementering av pakkeforløp?» v/Anne Jensen.

 

 

 

«Hvordan kan fastleger understøtte implementeringen av pakkeforløp?» v/Nina Wiggen.

 

«Hva betyr pakkeforløp for barn, unge og foreldre?» v/Mona Lersveen.

Pakkeforløp ADHD Norge

 

 

 

«Å samarbeide med barn og unge som grunnlag for all samhandling i BUP?» v/Proffene i Forandringsfabrikken.

 

 

 

«Kvalitetsregister» v/psykologspesialist Yngvild Arnesen og avdelingsleder Børge Mathiassen.

Hvilken nytte ser vi av kvalitetsregister i BUP

 

 

«Implementering av pakkeforløp med utfallsmål» v/John Kjøbli, RBUP

Implementering i praksis John Kjøbli

Dag 2

Presentasjon av BUP Innlandet v/divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.

«Foreldrestøtte med barnet i mente» v/psykologspesialist Kerstin Søderstrøm: Foreldrestøtte med barnet i mente

 

 

 

 

 

«Erfaringer med å bygge opp et DBT team på tvers av klinikker» v/psykolog Gjertrud Myrhaug og psykologspesialist Ola Homb. DBT-NBUP

 

Prosjekt «Hjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder Tone Torgersen.

Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner

 

 

 

 

«Risikovurderingsrapport – Elektronisk innsyn i barns journal. Erfaringer fra Helse Nord» v/Eva Henriksen, seniorrdågiver sikkerhet, Kvalitet- og utviklingssenteret UNN HF.

NBUP-210417-ROS-Tilgang-barns-journal

Risikorapporten: ROS-tilgang-barn-HelseNord-v1-endelig

 

 

 

«Journal på nett i Vest. Erfaringer fra Helse Vest. Samspill med fagfeltet» v/Pål Ove Vadset, leder av seksjons for helsetjenesteutvikling i Helse Bergen.

Velkommen til Fredrikstad 24. – 26. oktober 2017:

 

Velkommen til Fredrikstad

Praktisk informasjon:

Påmelding og priser:

Programmet passer ledere og ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra til å skape en stadig bedre spesialisthelsetjeneste for barn og unge i Norge.

På grunn av stor pågang for deltakelse må vi benytte to ulike hotell. Alle får beskjed ved henvendelse i resepsjon på konferanse hotellet om hvilket hotell de har fått rom på. 

OBS! Påmeldingen er nå stengt, men ta kontakt på mail for forespørsel om ledig plass: gro.poulsen@sshf.no

Er du i tvil om påmeldingen din er registert eller ikke. Her er deltakerlisten (oppdatert pr 27.03.17): Deltakere ledersamling Hamar vår 2017

Påmeldingsfrist: 15. mars 2017.

Konferanse 2 dager: kr 1.500,-. Prisen inkluderer dagpakke begge dager, samt middag torsdag kveld. Deltakeravgiften sendes ut på egen faktura. Påmeldingen er bindende, no-show faktureres også.

Overnatting:

Konferansen finner sted på Clarion Collection Hotel Astoria, møterommet ligger i Hamar Teater, vis-a-vis hotellet.

  • Overnatting i enkeltrom per rom per natt kr 972,-
  • Overnatting i dobbelrom per rom per natt kr 1.172,-

Overnatting inkluderer frokost og kveldsmat, og gjøres opp med hotellet. No-show vil bli fakturert.

Booking av rom gjøres i påmeldingsskjema.

Alle skal motta bekreftelse på påmeldingen. Spørsmål om påmeldingen rettes til gro.poulsen@sshf.no

 

Forsidebilde kreditering: Av Jon Kristian Fjellestad – Hamar from air, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16467843