Dokumentet nedenfor er av stor betydning for bupfeltet, og legges ut slik at alle klinikker lett kan lese og mene noe om det står her. Vi oppfatter det som en tydelig og sterk satsning på barn og unge!

Helse Nord har utarbeidet dette dokumentet, men det er ønskelig med koordinert innspill fra alle RHF innen utløpet av mai (Helse Nord koordinerer).

Innspill på tiltak til nasjonal helse- og sykehusplan – psykisk helsevern for barn og unge