Vedlagt er innkalling til Generalforsamling 2015, inkludert revisors beretning.

Generalforsamlingen avholdes på lederkonferansen i Sandefjord, tirsdag 20. oktober 2015, kl. 13.00 – 14.30.

Innkalling til generalforsamling 2015