Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv. Det er også satt av tid for å belyse ulike sider av implementering, både teoretisk kunnskap og praksis, som er en stadig viktigere del av samarbeidet mellom kunnskapssentrene og tjenestene. En av våre fremste eksperter på området, dosent Knut Sundell, vil formidle fra sin kunnskap om temaet «programtrosskap eller fleksibilitet»? Det blir ellers tid til å treffes både i «selvvalgte» og «selvstyrte» grupper på tvers av sentrene, i spennende workshops og på Fløien.

Program

[table id=1 /]

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv. Det er også satt av tid for å belyse ulike sider av implementering, både teoretisk kunnskap og praksis, som er en stadig viktigere del av samarbeidet mellom kunnskapssentrene og tjenestene. En av våre fremste eksperter på området, dosent Knut Sundell, vil formidle fra sin kunnskap om temaet «programtrosskap eller fleksibilitet»? Det blir ellers tid til å treffes både i «selvvalgte» og «selvstyrte» grupper på tvers av sentrene, i spennende workshops og på Fløien.

Program

[table id=1 /]

Velkommen til høstens lederkonferanse i Sandefjord 20. – 22. oktober.

Tirsdag 20. oktober: 

Generalforsamling 2015

 

Generalforsamling tirsdag 20. oktober kl. 13.00 – 14.30: Innkalling til generalforsamling

Protokoll Generalforsamling 2015

 

 

 

 

Thor Rogan

 

Nytt fra Helse og omsorgsdepartementet v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

Helsedir Bufdir

 

Hilsner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet, kommunehelsetjeneste v/avdelingsdirektør Gitte Huus og Hanne Knudsen, Bufdir: Hilsen fra Bufdir og Helsedirektoratet

 

 

 

Lars Conrad Moe

 

Informasjon om arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og Bufdir v/avdelingssjef Lars Conrad Moe, BUPA Stavanger: Tverrfaglig arbeidsgruppe – barnevern og helse

 

 

 

Gerd Andreassen

 

Orientering om KS-prosjektet «God samhandling barn og unge» v/seniorrådgiver Gerd Andreassen: God samhandling barn og unge

 

 

 

Anne Stine Meltzer

 

«Leders kvarter» v/styreleder Anne-Stine Meltzer, hvor hun blant annet oppfordret til å se på IACAPAP2016 i Calgary.

 

 

 

Onsdag 21. oktober:

Samhandling før henvisning: 

Asker Brusetkollen

 

BUP Asker v/seksjonsleder/psykologspesialist Jørgen Blom og Brusetkollen v/assisterende institusjonssjef Elin Flatebø: Samhandling mellom Bup og barnevern

Samarbeidsavtale Brusetkollen sept. 2015

 

 

Kristin og Johanne Stokke

 

«Tverretatlig akutt tjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune» v/prosjektlederne Kristin Stokke og Johanne Stokke. Prosjektet er et samarbeid mellom Akutt ambulant enhet, Abup, Sørlandet sykehus HF og Kristiansand Barnevernvakt: Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

 

 

 

Samhandling i det pågående arbeidet:

Sidsel Johanne Haug

 

«Sped- og småbarnsteamet» v/teamleder/klinisk pedagog Sidsel Johanne Haug, Drammen BUP: Tverrfaglighet og samhandling i praksis

 

 

 

Espen Johnsen

 

«Akutten i Nord Trøndelag» v/prosjektleder Espen Johnsen, BUP, Sykehuset Levanger: Akutten i Nord-Trøndelag

Akutten_i_NT_DynamiskGrunnlag

 

 

 

 

Samhandling under institusjonsopphold:

Nanna Kayed og Tomas Jozefiak

 

Rapporten: «Psykisk helse i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder, førsteamanuensis Nanna Kayed og Tomas Jozefiak, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU): Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

 

 

 

Anna Celine Røstbakken

 

Landsforeningen for barnevernsbarn v/Anna Celine Røstbakken:

Landsforeningen for barnevernsbarn

 

 

 

Anne Grete Terjesen

 

Landsforeningen for pårørende v/leder Anne Grete Terjesen:

Samhandling med pårørende?

 

 

 

Samarbeid på lang sikt – tilbake til kommunene:

Dag Bratteberg og Petter Langlo

 

«Samarbeid barnevern/BUP» v/barnevernleder Dag Bratteberg i Bamble kommune og leder BUP Vestmar, Petter Langlo: Samhandling på lang sikt

 

 

 

Arbeid i grupper:

Arbeid i grupper onsdag Arbeid i grupper Arbeidigrupper

3 punkt fra hver gruppe er samlet i ett dokument: Det ville vært flott dersom

 

Torsdag 22. oktober: 

BUPA i bevegelse: Presentasjon av BUPA ved sykehuset i Vestfold: BUPA i bevegelse

BUPA i bevegelse
Vigdis Wie Torsteinsson, Inger Meland Buene, Anne Karin Ullebø og Solfrid Espegren.

«Beskrivelse av en 60 årings styrker og svakheter» v/avdelingssjef Inger Meland Buene.

«Poliklinikkarbeid i godt driv. Hva vi ville – hva vi gjorde – hva har vi oppnådd» v/seksjonsleder Solfrid Espegren.

«På vei mot økt standardisering og kvalitetssikring av et sammensatt tilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser» v/psykologspesialist Vigdis Wie Torsteinsson.

«Vi ønsker å vite at alle som er henvist for eller følges opp med ADHD til enhver tid får den aller beste hjelpen tilpasset sine behov. Men hvordan komme dit?» v/overlege, PhD, Anne Karin Ullebø.

 

Simon Wilkinson«Mot best mulig kvalitet og effektivitet ved akutte innleggelser: Det er prosessen i et kvalitetssikringsnettverk som teller» v/overlege dr.med, prosjektleder Simon Wilkinson: Kvalitet i institusjonsbehandling

 

 

 

 

Tom Christensen og Line Hammeren«Klinisk relevant tilbakemelding» v/rådgiver Line Hammeren og Tom Christensen, NPR, Helsedirektoratet: Fra sort hull til åpent landskap

Arbeid i grupper:

1. Hvordan kan dette materialet fra NPR gi nytte for din avdeling?
2. Kan noe gjøres for å forbedre kvaliteten på BUP-data som rapporteres til NPR, og hvordan kan løsningen bidra til dette?

 

Program lederkonferanse Sandefjord

Dette er en tekst

Dette er en tekst

Vilde fikk hjelp til å håndtere tvangstanker gjennom gruppeterapi, Anne overvant alvorlig anoreksi, Karianne fikk lyst til å leve, Merita kom seg videre etter langvarig mobbing, Markus fikk klarsignal for kjønnskorrigerende kirurgi, og ungdommene på Knaben fant et unikt fellesskap på sommerleir.

Dette er noen av historiene du kan lese i magasinet som Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus har gitt ut. Historiene viser hvordan de unge mestret vanskene sine, hvor de hentet motivasjon fra og hva som hjalp dem.

Tidlig hjelp er god hjelp, og vi håper terskelen senkes, slik at flere våger å søke hjelp før vanskene blir for store. Vi tror på åpenhet, og vi ønsker å avmystifisere og bygge ned tabuer. Magasinet kan bestilles på mail gro.poulsen@sshf.no

Marit Tørstad fra Helsedirektoratet orienterte og hadde fokus på følgende 4 områder:

1) Utfordringer for fagfeltet

2) Aktivitetsdata

3) Retningslinjer for barn og unge

4) Samhandling psykisk helse/barnevern

Les hele presentasjonen her

BUPen 2020 – noen fremtidstanker

Roy Madsen og Odd Sverre Westbye innledet dagen om fremtidens BUP, som er hovedtemaet for denne lederkonferansen. De snakket om endringene i sykdomsbilde hos pasienten i BUP, og i alderssammensetningen. Vi har hatt stor vekst i gruppen med ADHD, men denne vekstne er svært forskjellig fra region til region og fra poliklinikk til poliklinikk.

Vi får også stadig flere små barn i aldersgruppen 0 – 6 år.

De snakket videre om barnas arenaer og nødvendigheten av at BUPen er arenafleksibel. De va rogså inne på endringer i bruk av omsorgsnivå. På de siste 5 årene er det vekst i poliklinisk aktivitet og 15 % reduksjon i bruk av senger. Vil denne trenden bare fortsette, og innledere stilte spørsål om vi kanskje skulle legge ned alle sengene i BUP og heller samarbeide med pediatri, voksenpsykiatri og barnevern i drift av senger.