Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når?

Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også en stor barnepopulasjon. NBUP arrangerer i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon en dagskonferanse med fokus på disse barna; hvordan er deres situasjon i forhold til velferd, omsorg og psykisk helse? Konferansen arrangeres som del av Barn og Unge Kongressen 2016.

Program: Barn på flukt

Påmelding: Meld deg på elektronisk her

 

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv. Det er også satt av tid for å belyse ulike sider av implementering, både teoretisk kunnskap og praksis, som er en stadig viktigere del av samarbeidet mellom kunnskapssentrene og tjenestene. En av våre fremste eksperter på området, dosent Knut Sundell, vil formidle fra sin kunnskap om temaet «programtrosskap eller fleksibilitet»? Det blir ellers tid til å treffes både i «selvvalgte» og «selvstyrte» grupper på tvers av sentrene, i spennende workshops og på Fløien.

Program

[table id=1 /]

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv. Det er også satt av tid for å belyse ulike sider av implementering, både teoretisk kunnskap og praksis, som er en stadig viktigere del av samarbeidet mellom kunnskapssentrene og tjenestene. En av våre fremste eksperter på området, dosent Knut Sundell, vil formidle fra sin kunnskap om temaet «programtrosskap eller fleksibilitet»? Det blir ellers tid til å treffes både i «selvvalgte» og «selvstyrte» grupper på tvers av sentrene, i spennende workshops og på Fløien.

Program

[table id=1 /]