Linda Flygel Knudsen

Styreleder E-post: Linda.Flygel.Knudsen@helse-bergen.no Telefon: 55 97 80 00/ Jobber ved: BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Haukeland universitetssjukehus Stilling: Seksjonsleder, PhD & Psykologspesialist   ...

Even Røren

Styremedlem E-post: EVROER@vestreviken.no Telefon: 951 97 204 Jobber ved: BUPA Seksjons for utredning, Vestre Viken HF Stilling: Prosjektleder     ...

Jørgen Blom

Styremedlem E-post: Jorgen.Blom@vestreviken.no Telefon: 67 50 20 68 Jobber ved: BUP Asker, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF Stilling: Seksjonsleder/psykologspesialist ...

Ingrid Skjetne

Styremedlem E-post: Ingrid.Skjetne@stolav.no Telefon: 72 82 94 50 Jobber ved: BUP Poliklinikk Orkdal Stilling: Seksjonsleder ...

Kirsti Margrethe Jørgensen

Styremedlem E-post: Kirsti.Margrethe.Jorgensen@nordlandssykehuset.no Telefon: 75 50 18 00/1824 / 915 86 444 Jobber ved: BUPA, Nordlandssykehuset, Bodø Stilling: Sjefpsykolog / avdelingspsykolog   ...