Styreleder

E-post: Linda.Flygel.Knudsen@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 80 00/
Jobber ved: BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Haukeland universitetssjukehus
Stilling: Seksjonsleder, PhD & Psykologspesialist

 

Styremedlem

E-post: EVROER@vestreviken.no
Telefon: 951 97 204
Jobber ved: BUPA Seksjons for utredning, Vestre Viken HF
Stilling: Prosjektleder

 

 

Styremedlem

E-post: Jorgen.Blom@vestreviken.no
Telefon: 67 50 20 68
Jobber ved: BUP Asker, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
Stilling: Seksjonsleder/psykologspesialist

Styremedlem

E-post: Ingrid.Skjetne@stolav.no
Telefon: 72 82 94 50
Jobber ved: BUP Poliklinikk Orkdal
Stilling: Seksjonsleder