Effektmål og kvalitet i BUP:

Hvordan kan vi få vite at det vi gjør er hjelpsomt?

Bruk av digitale verktøy for å få informasjon om det aller viktigste

På vårens lederkonferanse vil vi ha fokus på effektmål, kvalitet og digitalisering Hvordan kan vi måle det vi driver med? Hvordan kan vi ta i bruk digitale plattformer for å møte behovene til våre pasienter?

Dag 1:

Velkommen til Trondheim!

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

 

 

 

 

 

«Pakkeforløp og læringsnettverk« v/Kari Skullerud Ugland

 

 

 

 

«Pakkeforløp i psykisk helsevern barn og unge – økt kvalitet og transparens i tjenesten?« v/Anne Aasen, Helse Sør-Øst

 

 

 

 

 

«Hilsen fra RKBU/RBUP» v(/Per Håkon Brøndbo, RKBU Nord

 

 

 

 

 

«Hvordan gjøre kvalitetsmålinger nyttige for pasienter, behandlere og ledere?« v/Børge Mathiassen, avdelingsleder BUP, UNN og psykologspesialist Yngvild Arnesen, BUPA, UNN.

 

 

 

 

«Norse Feedback – persontilpasset behandling« v/Joachim Vie.

Norse Feedback

Film i vinduet under:

 

 

«Kvalitetsregister for DBT-behandling« v/Anne Mari Syversen, PBU i Bergen.

 

 

 

 

 

«Hva er viktig for oss i møte med dere?« v/Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset.

Ungdomsrådets årsmelding fra 2018 kan du lese her

 

 

 

 

«Brukererfaringer med BUP- hvordan få vite mer om brukernes opplevelse av BUP?« v/Mona Haugum, Folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

 

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder N-BUP.

Dag 2:

«TellMe More« v/Kristian Rognstad, RBUP

 

 

 

 

 

«IDDEAS (Individual Digital DEcision Assist System)« v/professor Roman Koposov, RKBU Nord-Norge, UiT og daglig leder Thomas Brox Røst, Vivit AS.

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Torunn Janbu, avdelingsdirektør og Jin Marte Øvreeide, psykologspesialist/seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

«Bedre helsehjelp til barn i barnevernet» v/Elin Horsdal, seniorrådgiver, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Jin Øvreeide, seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

 

Presentasjon fra BUP Klinikk, St. Olav: 
«Orkdalsmetoden. Døgnbehandling til fødsdlsdeprimerte. Et samarbeidsprosjekt mellom Orkdal DPS og BUP Orkdal» v/psykologspesialist og teamleder Maria Melås Kvitland, BUP Poliklinikk Orkdal og spesialmiljøterapeut Vivian Lorentsen, Døgnpost DPS.
«Hva skal vi med en BUP i somatikken?» v/Anne Karen Leira Bakken, overlege og seksjonsleder BUP Barneklinikken.
«Hva er anbefalt behandling på ulike nivå i vår klinikk? – For ungdom med ustabilitet, selvskadingsatferd og/eller vedvarende selvmordsproblematikk» v/Gjertrud Kvalstad, psykologspesialist og seksjonssjef BUP Lian.

«Velkommen til høstens lederkonferanse i Oslo» v/avdelingsleder Heini Ringel.

«Takk for denne gang og velkommen til ny konferanse i oktober» v/N-BUP styret.

 

 

 

Program lederkonferanse Trondheim:

Påmelding via BergHansen

Takk for fine vårdager i Trondheim!