Nasjonalt klinisk SSA nettverk/kompetanseutviklingsprosjekt i Psykisk Helsevern for Barn og Unge (PHBU) ble startet  2018 på oppdrag fra Helsedirektoratet. SSA er her forkortelse for Skadelig Seksuell Atferd inkludert saker med svært problematisk seksuell atferd, jamfør Simon Hacketts definisjonskontinuum (2010, 2014) og den norske oversettelse av Trafikklyset (Hegge, Hertervig forlag). Formålet med prosjektet er å sikre nødvendig og  likeverdig utredning/ behandling for SSA populasjonen uansett bosted i landet. Prosjektleder Jensen presenterer først kort status på kunnskapsfeltet, viser til aktuelle publikasjoner, rapporter og til sist gjennomgås  det kliniske nettverket/ prosjektets organisering, målsettinger og mulige  flaskehalser.

Les mer her: Nasjonalt klinisk SSA nettverk