Lederkonferansen ble gjennomført i Kristiansand 22. – 24. oktober 2014.

Godkjent og signert protokoll fra generalforsamlingen 22. oktober 2014: Protokoll generalforsamling 2014

Program: Tilsyn og vidsyn

 

Presentasjoner fra de ulike innleggene finner du igjen her:

Anne-Stine Meltzer, leder NBUP: Anne-Stine Meltzer NBUP

Liv Åse Dybdal, NBUP, presentasjon fra IACAPAP: IACAPAP

«Psykisk helse proffene» (http://www.forandringsfabrikken.no/psykiskhelse/) om hva som er kvalitet i psykisk helsevern: Forandringsfabrikken

Nytt fra Helsedepartement og Helsedirektorat: Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Jin Marte Øvreeide Helsedirektoratet

«Fag, ledelse og regelverk – hånd i hånd?» v/direktør Jan Fredrik Andresen, Statens Helsetilsyn: Jan Fredrik Andresen Statens helsetilsyn

«Ledelse gjennom kvalitet» v/høyskolelektor Tor Geir Kvinen: Tor Geir Kvinen

Vandring i problemstillinger, oppsummering av arbeid i grupper: Arbeid i grupper ledersamling i Kristiansand

«Hvordan jobbe frem et forskningsmiljø i BUP?» v/enhetsleder Dagfinn Ulland: Dagfinn Ulland ABUP FOU

Presentasjon av prosjekter v/FOU-enheten, ABUP, Sørlandet sykehus HF (www.abup.no):

Anne Helgeland ABUP FOU

Camilla J Oanes ABUP FOU

Liv Larsen Stray ABUP FOU

Per Arne Lidbom ABUP FOU