Det innkalles til generalforsamling på lederkonferansen i Kristiansand 22. oktober 2014. Her finner du innkallingen: Generalforsamling innkalling 2014 NBUP og revisors beretning: Revisjonsberetning NBUP 2013