Utvalg

Presentasjon av våre utvalg

Konferanseutvalg

NBUP er en organisasjon med røtter tilbake til 1958 – til psykisk helsevern for barn og unge sin spede barndom. I en årrekke har organisasjonen arrangert nasjonale konferanser for fagfeltet. Konferansene på Bolkesjø var i en lang periode treffstedet for fagfeltet, både for behandlere og merkantilt ansatte. Siste konferanse der var i 2009.

Etter 2009 ble konseptet for landskonferansen endret. Konferansen skulle arrangeres hvert 2. år. Det ble innledet et tett samarbeid mellom NBUP og RBUP/RKBU. Konferanse skulle, i enda større grad enn før, formidle kunnskap om nyere utviklingen og forskning innen feltet. Fokus på klinikknær forskning skulle stå sterkt. Tradisjonen med en egen parallell sesjon for kontoransatte – Kontorforum – skulle videreføres.

Administrasjonsutvalg

Utvalget har hatt lederkonfransene og det løpende samarbeidet med Helsedirektoratet som hovedoppgave. I samtalene med Helsedirektoratet ble det tatt opp utfordringer for pasienter i aldersgruppen mellom BUP og DPS.

Internasjonalt- sosialpolitisk utvalg

N-BUP er medlem av IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) og deltar på verdenskongressene annet hvert år.

Kontorfaggruppen

Kontorfaggruppen består av kontoransatte fra de regionale helseforetak og velges på Barn og unge kongressen hvert annet år.

Gruppens hovedoppgave er å komme med innspill til styret og kongresskomiteen når det gjelder program til Kontorforum på Barn og unge kongressen, men kan også i samarbeid med styret, ta opp andre saker som angår kontoransatte. Kontorforum kan også komme med forslag til tema det er viktig å jobbe videre med.

Vi jobber også med kompetanseutvikling og hvordan kontoransatte skal møte de endringene som skjer i organiseringen i helseforetakene. Er det tema kontoransatte ønsker vi skal arbeide videre med fremover, eller det skjer noe vi bør vite om, kontakt koordinator Laila Thomassen (Laila.thomassen@finnmarkssykehuset.no).
Lill Cathrin Nærland (lill.cathrin.nerland@sus.no) er styrets kontaktperson til kontorfaggruppen.

Les gjerne historien om Kontorforum 30 år, skrevet av Siri Jensen.