Utvalg

Presentasjon av våre utvalg

Konferanseutvalg

NBUP er en organisasjon med røtter tilbake til 1958 – til psykisk helsevern for barn og unge sin spede barndom. I en årrekke har organisasjonen arrangert nasjonale konferanser for fagfeltet. Konferansene på Bolkesjø var i en lang periode treffstedet for fagfeltet, både for behandlere og merkantilt ansatte. Siste konferanse der var i 2009.

Etter 2009 ble konseptet for landskonferansen endret. Konferansen skulle arrangeres hvert 2. år. Det ble innledet et tett samarbeid mellom NBUP og RBUP/RKBU. Konferanse skulle, i enda større grad enn før, formidle kunnskap om nyere utviklingen og forskning innen feltet. Fokus på klinikknær forskning skulle stå sterkt. Tradisjonen med en egen parallell sesjon for kontoransatte – Kontorforum – skulle videreføres.

 

Administrasjonsutvalg

Utvalget har hatt lederkonfransene og det løpende samarbeidet med Helsedirektoratet som hovedoppgave. I samtalene med Helsedirektoratet ble det tatt opp utfordringer for pasienter i aldersgruppen mellom BUP og DPS.

 

Internasjonalt- sosialpolitisk utvalg

N-BUP er medlem av IACAPAP (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions) og deltar på verdenskongressene annet hvert år.