Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse.

Program: lederkonferanse-oktober-2016

Kursbevis lederkonferanse Molde

 

Tirsdag 25. oktober

generalforsamling-2016
fv. Margit Langerak, Kristin Kveseth, Anne-Stine Meltzer, Heidi Ebbestad

 

 

Generalforsamling:

Innkalling til generalforsamling: Generalforsamling

Protokoll legges ut i etterkant.

 

 

dep-og-dir-lederkonferanse-2016

 

Nytt fra Helsedepartement v/Thor Rogan: bup-leder-konferanse

 

Nytt fra Helsedirektoratet v/Gitte Huus: pakker-og-penger

 

 

Hilsen fra RHF v/spesialrådgiver Anne Aasen, Helse Sør-Øst: helse-sor-ost

ks-gerd-andreassen

Hilsen fra KS v/seniorrådgiver Gerd Andreassen:
«Utenforskap er en av de store samfunnsflokene, – når stadig nye behov skal løses med de samme eller mindre penger, må vi tenke nytt. 

Vi må tenke nye løsninger, ny teknologi, nye måter å samarbeide på, gjennom økt samhandlingskompetanse. Vi må finne de gode måtene å jobbe sammen på, da kan vi utnytte de økonomiske virkemidlene bedre». Les resten av innlegget her: hilsen-fra-ks

 

rkbu-odd-sverre-westbye

Hilsen fra RBUP/RKBU v/senterleder Odd Sverre Westbye:
PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom.

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er.

nbup-anne-stine-meltzer

 

 

Leders kvarter v/N-BUP styreleder Anne-Stine Meltzer: leders-kvarter

 

Onsdag 26. oktober

pakkeforlop

 

Pakkeforløp – «strømlinjeformet fleksibilitet»
Hva er et pakkeforløp? Hvorfor pakkeforløp? Forløpsgaranti. Pasientenes helsetjeneste v/Torild T. Hovdal og Hanne Elisabeth Strømsvik: pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-stromlinjeformet-fleksibilitet

 

 

Arbeid i grupper: 

 

Arbeid i grupper Molde

  • Hvilke muligheter ligger i pakkeforløp?
  • Hva vil bli bedre for pasientene?
  • Hvilke lederutfordringer har vi?
  • Råd til arbeidsgruppen:

Oppsummering: arbeid-i-grupper-molde

 

«Hvor langt har vi kommet med innsatsstyrt finansiering (ISF)» v/Eva Wensaas, Helsedirektoratet: isf-for-polikliniske-tjenester-innen-phv-og-tsb

 

liv-kleve

 

«Fra visjon til handling – Haukeland universitetssykehus faglige (r)evolusjon» v/Liv Kleve, Haukeland universitetssjukehus.fra-visjon-til-handling

 

 

 

 

 

 

Eksempler fra feltet:

inger-lise-bratteteig-og-ester-marie-espesetProsjekt «Bedre tverrfaglig innsats» v/rådgiver Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune.

Prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» v/psykologspesialist Ester Marie Espeset, Helse Fonna: barn-og-unges-helsetjeneste

 

 

 

karin-bugge-vatne

 

«Veien til pakkeforløp. Erfaringer fra utviklingsarbeid og implementering» v/Nic Waals Institutt v/seksjonsleder Karin Bugge Vatne: veien-til-pakkeforlop-%e2%80%a8erfaringer-fra-utviklingsarbeid-og-implementering

 

 

Torsdag 27. oktober:

bup-ledere-more-og-romsdalVignetter fra fagutvikling i Helse Møre og Romsdal. Introduksjon v/avdelingssjef Manuella Strauss: velkommen-til-helse-more-og-romsdal-hf

«Kvalitet i alle ledd – Hvordan implementere fagutviklingsprosjekt i vanlig drift?» v/psykologspesialist Henrik Sollie: kvalitet-i-alle-ledd

«Doktorgradsprosjekt i forhold til autismespekterlidelser» v/Lise Reindal: funksjonsniva-og-symptomer%e2%80%a8hos-%e2%80%a8barn-med-autistiske-trekk

«Implementering av kompetanse på voldsrisikovurdering» v/Joakim Varvin:

«OCD-team i avdelingen» v/Knut Asbjørn Ulstein/Ove Helset: ocd-teamet-for-barn-og-unge-i-mr

«Brukerundersøkelse: Hvordan spørre barn?» v/Marianne Weltzien: brukerundersokelse-2011-2015

Pasientjournal på nett

Mental Helse Nordland v/Monika Helen Sørensen: pasientjournal-pa-nett

Helse Nord, seksjonsleder psykisk helse og rus, Jon Tomas Finssson: hva-skjer-nar-pasienter-far-digital-tilgang-til-sin-sykehusjournal

BUPA Nordlandssykehuet, seksjonsleder poliklinikkene Tarald Sæstad: pasientjournal-pa-nett-noen-juridiske-betraktninger

Helsedirektoratet v/Kari Steig: digitalt-innsyn-i-pasientjournal