Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse,forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, velkommen til GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i psykisk helsevern 4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo

PsykiskhelseProffene inviterer sammen med Forandringsfabrikken til stor inspirasjonsdag med viktig kunnskapsdeling fra barn og unge og viktige råd til Norge

Hva er god kvalitet og hva er ikke i barn og unges psykiske helsevern?

Hvordan opplever barn og unge BUP, DPS, hjelp hos kommunepsykologer og innleggelse?

Invitasjon: Inspirasjonsdag 4 nov på Sentrum Scene i Oslo