Gjennom samarbeidsprosjektet BUFdir-Hdir, barnevern og BUP – har det kommet en kunnskapsoppsummering. Roy Madsen og Vigdis Raad har deltatt fra N-BUP Styret. Her kan du lese endelig versjon av kunnskapsoppsummeringen: Samhandling og samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern – en kunnskapsoversikt