Styremedlem

E-post: Ingrid.Skjetne@stolav.no
Telefon: 72 82 94 50
Jobber ved: BUP Poliklinikk Orkdal
Stilling: Seksjonsleder