Styremedlem

E-post: Jorgen.Blom@vestreviken.no
Telefon: 67 50 20 68
Jobber ved: BUP Asker, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF
Stilling: Seksjonsleder/psykologspesialist