Implementeringens kunst  

Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017

N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at vi retter blikket fremover mot implementering og utfallsmål. 

Oppdatert program finner du ved å klikke i venstremenyen. Kursbevis kan printes ut: Kursbevis NBUP Hamar vår 2017

Dag 1

 

«Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet» v/Thor Rogan.

BUP lederkonferanse Hamar Helsedep

 

 

 

 

 

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Jin Øvreeide.

Pakkeforløp utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

Informasjon og invitasjon Endringer i psykisk helsevernloven

 

 

 

 

 

«Status i arbeidet med pakkeforløpet» v/Thorhild T. Hovdal, Helsedirektoratet

Utkast Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser hos barn og unge

 

 

 

 

«Implementering av pakkeforløp» v/Karin I. Gravbrøt, Helsedirektoratet.

Implementering pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

 

 

 

 

«Hvordan undestøtter KS arbeidet med implementering av pakkeforløp?» v/Anne Jensen.

 

 

 

«Hvordan kan fastleger understøtte implementeringen av pakkeforløp?» v/Nina Wiggen.

 

«Hva betyr pakkeforløp for barn, unge og foreldre?» v/Mona Lersveen.

Pakkeforløp ADHD Norge

 

 

 

«Å samarbeide med barn og unge som grunnlag for all samhandling i BUP?» v/Proffene i Forandringsfabrikken.

 

 

 

«Kvalitetsregister» v/psykologspesialist Yngvild Arnesen og avdelingsleder Børge Mathiassen.

Hvilken nytte ser vi av kvalitetsregister i BUP

 

 

«Implementering av pakkeforløp med utfallsmål» v/John Kjøbli, RBUP

Implementering i praksis John Kjøbli

Dag 2

Presentasjon av BUP Innlandet v/divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.

«Foreldrestøtte med barnet i mente» v/psykologspesialist Kerstin Søderstrøm: Foreldrestøtte med barnet i mente

 

 

 

 

 

«Erfaringer med å bygge opp et DBT team på tvers av klinikker» v/psykolog Gjertrud Myrhaug og psykologspesialist Ola Homb. DBT-NBUP

 

Prosjekt «Hjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder Tone Torgersen.

Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner

 

 

 

 

«Risikovurderingsrapport – Elektronisk innsyn i barns journal. Erfaringer fra Helse Nord» v/Eva Henriksen, seniorrdågiver sikkerhet, Kvalitet- og utviklingssenteret UNN HF.

NBUP-210417-ROS-Tilgang-barns-journal

Risikorapporten: ROS-tilgang-barn-HelseNord-v1-endelig

 

 

 

«Journal på nett i Vest. Erfaringer fra Helse Vest. Samspill med fagfeltet» v/Pål Ove Vadset, leder av seksjons for helsetjenesteutvikling i Helse Bergen.

Velkommen til Fredrikstad 24. – 26. oktober 2017:

 

Velkommen til Fredrikstad

Praktisk informasjon:

Påmelding og priser:

Programmet passer ledere og ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra til å skape en stadig bedre spesialisthelsetjeneste for barn og unge i Norge.

På grunn av stor pågang for deltakelse må vi benytte to ulike hotell. Alle får beskjed ved henvendelse i resepsjon på konferanse hotellet om hvilket hotell de har fått rom på. 

OBS! Påmeldingen er nå stengt, men ta kontakt på mail for forespørsel om ledig plass: gro.poulsen@sshf.no

Er du i tvil om påmeldingen din er registert eller ikke. Her er deltakerlisten (oppdatert pr 27.03.17): Deltakere ledersamling Hamar vår 2017

Påmeldingsfrist: 15. mars 2017.

Konferanse 2 dager: kr 1.500,-. Prisen inkluderer dagpakke begge dager, samt middag torsdag kveld. Deltakeravgiften sendes ut på egen faktura. Påmeldingen er bindende, no-show faktureres også.

Overnatting:

Konferansen finner sted på Clarion Collection Hotel Astoria, møterommet ligger i Hamar Teater, vis-a-vis hotellet.

  • Overnatting i enkeltrom per rom per natt kr 972,-
  • Overnatting i dobbelrom per rom per natt kr 1.172,-

Overnatting inkluderer frokost og kveldsmat, og gjøres opp med hotellet. No-show vil bli fakturert.

Booking av rom gjøres i påmeldingsskjema.

Alle skal motta bekreftelse på påmeldingen. Spørsmål om påmeldingen rettes til gro.poulsen@sshf.no

 

Forsidebilde kreditering: Av Jon Kristian Fjellestad – Hamar from air, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16467843