Årets siste styremøte ble gjennomført i Trondheim, fredag 22. november 2013. Styret konsituerte seg med ny leder, Anne Stine Meltzer, og nytt styremedlem, Liv Åse Dybdal.

Aktuelle teamer for fagkonferansen våren 2014, lederkonferansene og det internasjonale og sosialpolitiske arbeidet ble drøftet. Det vil bli opprettet et datautvalg der to av styrets medlemmer vil delta sammen med flere aktører i feltet. Vi vil gjennomføre DIPS workshop tidlig i 2014. Styrets målsetning er å bli en mer synlig og aktuell aktør for BUPene i Norge. Vi tar gjerne i mot løpende innspill fra medlemmene. Referater fra styremøtene vil komme på nettsiden, samt klipp fra aktuelle saker. Benytt gjerne nettsiden som en arena for samspill.

Styret møtes igjen 24. januar i Oslo.