Styremøte nov. 2013

Årets siste styremøte ble gjennomført i Trondheim, fredag 22. november 2013. Styret konsituerte seg med ny leder, Anne Stine Meltzer, og nytt styremedlem, Liv Åse Dybdal. Aktuelle teamer for fagkonferansen våren 2014, lederkonferansene og det internasjonale og sosialpolitiske arbeidet ble drøftet. Det ...