Flere av BUPene har vært gjennom overgang til BUP-modul i DIPS de siste årene. N-BUP ønsker med denne invitasjonen å bidra til å vi får et dataverktøy som er best mulig tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Medisinsk direktør i DIPS, Tomas Alme, blir med oss og presenterer utviklingen av DIPS Arena. Det vil også bli anledning til at fagfeltet diskuterer våre særskilte problemstillinger og utfordringer i forhold til dataverktøy.

Vi ønsker deltakelse fra ulike nivå og med forskjellig erfaring på denne samlingen. Og vi håper med dette initiativet at vi kan fristå så vel BUP-ledere og kontorledere som sekretærer og klinikere som jobber tett på det pasientadministrative systemet i sitt daglige arbeid.

Påmelding innen 1. mars til anne.may.bo.heggedal@ahus.no

Ingen påmeldingsavgift. Saken oppdateres med detaljert program etter neste styremøte i slutten av januar. Tidsrammen er kl. 11.00 – 16.00.