Rettighetstelefonen er et tilbud som er åpent tre kvelder i uken, tir-tor, fra 18.00 – 21.00. 
Tilbudet driftes av frivillige jurister og jusstudenter som besvarer innkommende telefoner på kveldstid.
Vi tar ikke imot besøk eller svarer over post eller e-post, men dette er noe vi håper på å kunne gjøre i fremtiden.
 
Åpningstidene kan også variere noe da vi er avhengige av at våre frivillige har tid.
Åpningstidene publiseres god tid i forkant på våre nettsider. 
 
Tilbudet er hovedsakelig rettet mot unge og pårørende, men vi besvarer alle telefoner.
Vi er landsdekkende og er behjelpelige innen alle kategorier. 
 
Legger ved noen nyttige lenker, samt vår informasjonsplakat.
Håper at alle avdelingene har mulighet til å skrive ut og henge opp informasjonsplakaten