Generalforsamlingen blir på lederkonferansen i Fredrikstad, tirsdag 24. oktober, kl. 13.00.

Innkalling til NBUP Generalforsamling 2017

Revisjonsberetning2016