Vi gjør oppmerksom på at programmet fortsatt er under arbeid. Klikk her for program i pdf: Lederkonferanse Hamar april 2017

Torsdag 20. april:

Torsdag 20.04Program
09.30 - 10.00Registrering
10.00-10.10"Velkommen" v/NBUP nestleder Vigdis Raad
10.10 - 11.00Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet v/Thor Rogan og nytt fra Helsedirektoratet v/Jin Øvreeide
11.00 - 11.15Kaffe
11.15 - 12.00Dialog med sal
12.00 - 13.00Lunsj
13.00 - 14.00"Pakkeforløp kommer og hvordan implementerer vi?" v/Torhild T. Hovdal og Karin I Gravbrøt, Helsedirektoratet
14.00 - 14.15Kaffe
14.15 - 15.00«Hvordan understøtter KS arbeidet med implementering av pakkeforløp?" v/Anne Jensen, KS
"Hvordan kan fastleger understøtte implementeringen av pakkeforløp" v/Nina Wiggen.
"Hva betyr pakkeforløp for barn, unge og foreldre?" v/Mona Lersveen.
15.00 - 15.20"Å samarbeide med barn og unge som grunnlag for all samhandling i BUP" v/Proffene i Forandringsfabrikken
15.20 - 15.40Kaffe og summing
15.40 - 16.10"Kvalitetsregister" v/psykologspesialist Yngvild Arnesen og avdelingsleder Børge Mathiassen
16.10 - 17.00«Implementering av pakkeforløp med utfallsmål» v/John Kjøbli, forsker RBUP sør-øst og leder for prosjekt/arbeidsgruppe utfallsmål.
17.00Informasjon om kvelden
19.30Middag

Fredag 21. april:

Fredag 21.04Program
09.00 - 10.30Presentasjon av BUP Innlandet v/divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.
"Foreldrestøtte med barnet i mente" v/psykologspesialist Kerstin Søderstrøm.
"Erfaringer med å bygge opp et DBT team på tvers av klinikker" v/psykolog Gjertrud Myrhaug og psykologspesialist Ola Homb.
Prosjekt "Hjelp til barn i barenvernsinstitusjoner" v/prosjektleder Tone Torgersen
10.30 - 10.45Kaffe
10.45 - 11.30«Risikovurderingsrapport– Elektronisk innsyn journal i barns journal». Erfaringer fra helse Nord v/Eva Henriksen, seniorrådgiver sikkerhet, Kvalitet- og utviklingssenteret UNN HF.
11.30 - 12.30Lunsj
12.30 - 13.00«Journal på nett i Vest». Efaringer fra helse Vest. Samspill med fagfeltet v/Pål Ove Vadset, leder av seksjon for helsetjenesteutvikling i Helse Bergen.
13.00 - 13.45Oppsummering.
Hva har vi hørt? Hvordan forbereder BUP-feltet seg på pakkeforløp? Styret ber brukerrepresentanter og BUP ledere reflektere.
13.45 - 14.00Velkommen til høstens konferanse i Fredrikstad.

Takk for konferansen v/N-BUP styret

Vi gjør oppmerksom på at programmet er foreløpig. Følg med på nbup.no for oppdatert program. Påmeldingen åpner 8. februar og annonseres på nettsiden.