BUP-DIPS Samling Radisson Blu Airport hotell, Oslo Gardermoen 28. mars

Programmet som er oppsatt må betraktes som en skisse for disponering av tid. Både fra DIPS og NBUP er det et ønske om at samlingen kan bli en aktiv informasjonsutveksling. Fra DIPS er det et ønske om å få et bedre innblikk i BUP-feltet sine behov, med tanke på utviklingen av DIPS Arena. Fra NBUP og fagfeltet er det et ønske om å kunne formidle synspunkter på hvordan DIPS fungerer med tanke på å kunne bidra til utvikling av DIPS Arena, slik at programmet i enda større grad blir tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Alle plassene på samlingen er nå fylt opp.

Tidsplan

1100-1110 Åpning

1110-1130 Erfaringer med DIPS i poliklinikk v/seksjonsleder/overlege Tore Hågård.

1130-1150 Erfaringer med DIPS på sengepost v/psykiatrisk sykepleier Truls Røer-Johansen

1150-1210 Erfaringer med DIPS fra kontorsiden v/konsulent Ingrid Våge

1210-1230 Rapporter i DIPS v/avdelingskonsulent Børre Hilden

1230-1310 Diskusjon i grupper

1310-1400 Lunsj

1400-1500 Utvikling av DIPS Arena. Bedre tilpasset BUP sine behov?

1500-1515 Pause

1515-1600 Oppsummering/plenumsdiskusjon. Samarbeid DIPS- BUP-feltet

Flere av BUPene har vært gjennom overgang til BUP-modul i DIPS de siste årene. N-BUP ønsker med denne invitasjonen å bidra til å vi får et dataverktøy som er best mulig tilpasset BUP-feltet sin arbeidsform. Medisinsk direktør i DIPS, Tomas Alme, blir med oss og presenterer utviklingen av DIPS Arena. Det vil også bli anledning til at fagfeltet diskuterer våre særskilte problemstillinger og utfordringer i forhold til dataverktøy.

Vi ønsker deltakelse fra ulike nivå og med forskjellig erfaring på denne samlingen. Og vi håper med dette initiativet at vi kan fristå så vel BUP-ledere og kontorledere som sekretærer og klinikere som jobber tett på det pasientadministrative systemet i sitt daglige arbeid.

Påmelding innen 1. mars til anne.may.bo.heggedal@ahus.no

Ingen påmeldingsavgift. Saken oppdateres med detaljert program etter neste styremøte i slutten av januar. Tidsrammen er kl. 11.00 – 16.00.