Er fremtiden fjern eller nær? Lederutfordringer knyttet til behandling, teknologi og samhandling.

Presentasjoner:

Tirsdag 19. mai (BUP)

Anne-Stine Meltzer, N-BUP: Velkommen leders time

Gitte Huus, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet: Nytt fra Helsedirektoratet

Pia Braathen Schønfeldt, seniorrådgiver i Helsedirektoratet: Utredning av Én innbygger – én journal

Svein Øverland, psykologspesialist, fagbokforfatter og entreprenør: E-terapi og digitale helseløsninger muligheter og utfordringer

Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom: Brukerperspektivet

«Nærhet over distanse – bruk av teknologi i BUP» v/Morten Borgen, Klinisk Barnevernpedagog ved BUP Narvik. Rådgiver/prosjektleder ved Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin.

Onsdag 20. mai (BUP og DPS)

Thor Rogan, spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet: Pasientens helsetjeneste – sentrale føringer

Fra ung til ung voksen – hvordan sikre overganger mellom BUP og DPS? brukerperspektivet v/ Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Anne Grethe Terjesen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse: Fra ung til ung voksen – hvordan sikre overganger mellom BUP og DPS? pårørendeperspektivet

Einar Li, fagsjef lederutvikling i Helse Sør-Øst: Lederutfordringer – erfaringer og refleksjoner

Line Hammeren, Norsk Pasientregister (NPR): Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister

Erik Thorstvedt, tidligere fotballkeeper – nå bl. a. ekspertkommentator, programleder og gründer: Hva kan vi lære av menn i korte bukser?

Torsdag 21. mai (DPS)

Ulrik Sverdrup, Helse Sør-Øst: Døgntilbudet ved DPS

Anette Kristiansen, seksjonsleder ved Nidaros DPS og Inger Elise Opheim Moljord, PhD kandidat ved Nidaros DPS: Brukerstyrt plass ved Nidaros DPS

Henrik von Kirchbach, enhetsleder ved Strømme DPS: Egenstyrte innleggelser – en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme og Henrik von Kirchbach evaluering

Refleksjoner om døgnbehandling v/Adrian Lorentsson, leder i Mental Helse Ungdom

Ann-Karin Furskognes, sosiolog ved Universitetssykehuset i Nord-Norge: Samisk tolkeprosjekt

DeVaVi – desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse v/Geir Øyvind Stensland, psykiater ved Universitetssykehuset i Nord-Norge