Her er rapporten som presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner»:

Barnevernrapport_RKBU