Styreleder

E-post: Linda.Flygel.Knudsen@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 80 00/
Jobber ved: BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Haukeland universitetssjukehus
Stilling: Seksjonsleder, PhD & Psykologspesialist