Årets konferanse gjennomføres heldigitalt 1.- 3. desember.
Finn oppdatert program og påmeldingsportal på https://www.barnogungekongressen.no/