Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helse for at barn og unge skal få de tjenestene de har behov for.

-Vi vet at mange barn som får hjelp fra barnevernet har psykiske vansker. Et godt samarbeid bidrar til at barn og unge med behov for både barneverntjenester og psykiske helsetjenester får hjelp i rett tid, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Les mer på Helsedirektoratet.

Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste