Fredrikstad 24-26 oktober 2017

Velkommen til en spennende lederkonferanse i Fredrikstad! Nå er programmet klart: Lederkonferanse Fredrikstad På denne samlingen har vi prioritert å gi det viktige samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse stor plass. De siste årene har sentrale myndigheter kommet med ...

Hamar 20 og 21 april 2017

Implementeringens kunst   Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017 N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at ...