Landskonferanse
  • Innlegg fra Barn og unge 17 juni , 2016

    Landskonferansen dag 1: Plenum: Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: ...

    Les mer
Lederkonferanse
  • Molde oktober 2016 21 oktober , 2015

    N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling i Molde 25. – 27. oktober der vi setter ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett på agendaen. Programmet passer ledere og ledergrupper i spesialisthelsetjenesten som ønsker å bidra ...

    Les mer