Landskonferanse
  • Innlegg fra Barn og unge 17 juni , 2016

    Landskonferansen dag 1: Plenum: Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: ...

    Les mer
Lederkonferanse
  • Molde oktober 2016 21 oktober , 2015

    Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse. Program: lederkonferanse-oktober-2016 ...

    Les mer