Til høsten starter landets mest omfattende kognitive videreutdanning i «Behandling av angst hos barn og unge» ved Universitetet i Agder. Hovedvekten er på hvordan drive gruppeterapi for barn og unge med vekt på intensiv eksponering tilpasset alle angstlidelser, samt  stor grad av foreldreinvolvering og skoleinvolvering. Det vil bli gitt opplæring i to formater av gruppeterapimanualen (RISK) som er utviklet ved  Abup, en intensiv versjon på 35 timer og en kortversjon på 15 timer. Ved Abup har vi nettopp avsluttet en datainnsamling i en studie der 100 ungdom og deres foreldre har gjennomført intensiv gruppeterapi (35 timer) og foreløpige resultater er særdeles gode.  Opplæringen vil bli tilpasset både førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Studiet innebærer også hospitering på en samling i RISK-gruppe på Abup hvor blant annet en kan observere hvordan foreldre i praksis blir opplært i sentrale eksponeringsprinsipper. Undervisere og veiledere har alle omfattende erfaring fra å drive flerfamiliegrupper (RISK) for ungdom med angstlidelser i avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), men også angstgrupper på skoler i samarbeid med helsesøstre i kommunen. Vår erfaring med RISK er at behandlingsformen lar seg lett implementere i vanlig klinikk og passer også for barn/ungdom med mye komorbiditet.
Etterutdanningen består av 8 opplæringsdager med oppstart 4.,5. og 6 september, samt 25 timer veiledning på gruppeterapi. Se næmere informasjon om studiet her «Behandling av angst hos barn og unge».
 
Så langt har både søkere fra spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten søkt på studiet, men det er fremdeles ledige plasser. Påmeldingsfrist er utsatt til 15 august, men opptak etter førstemann til mølla prinsippet.
 
Ta kontakt med aashild.haaland@sshf.no, forskningleder ved FoU i Abup, Sørlandet sykehus HF, for spørsmål