Velkommen til høstens lederkonferanse i Sandefjord 20. – 22. oktober.

Tirsdag 20. oktober: 

Generalforsamling 2015

 

Generalforsamling tirsdag 20. oktober kl. 13.00 – 14.30: Innkalling til generalforsamling

Protokoll Generalforsamling 2015

 

 

 

 

Thor Rogan

 

Nytt fra Helse og omsorgsdepartementet v/spesialrådgiver Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

Helsedir Bufdir

 

Hilsner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet, kommunehelsetjeneste v/avdelingsdirektør Gitte Huus og Hanne Knudsen, Bufdir: Hilsen fra Bufdir og Helsedirektoratet

 

 

 

Lars Conrad Moe

 

Informasjon om arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og Bufdir v/avdelingssjef Lars Conrad Moe, BUPA Stavanger: Tverrfaglig arbeidsgruppe – barnevern og helse

 

 

 

Gerd Andreassen

 

Orientering om KS-prosjektet «God samhandling barn og unge» v/seniorrådgiver Gerd Andreassen: God samhandling barn og unge

 

 

 

Anne Stine Meltzer

 

«Leders kvarter» v/styreleder Anne-Stine Meltzer, hvor hun blant annet oppfordret til å se på IACAPAP2016 i Calgary.

 

 

 

Onsdag 21. oktober:

Samhandling før henvisning: 

Asker Brusetkollen

 

BUP Asker v/seksjonsleder/psykologspesialist Jørgen Blom og Brusetkollen v/assisterende institusjonssjef Elin Flatebø: Samhandling mellom Bup og barnevern

Samarbeidsavtale Brusetkollen sept. 2015

 

 

Kristin og Johanne Stokke

 

«Tverretatlig akutt tjeneste for barn og unge i Kristiansand kommune» v/prosjektlederne Kristin Stokke og Johanne Stokke. Prosjektet er et samarbeid mellom Akutt ambulant enhet, Abup, Sørlandet sykehus HF og Kristiansand Barnevernvakt: Tverretatlig akuttjenester for barn og unge

 

 

 

Samhandling i det pågående arbeidet:

Sidsel Johanne Haug

 

«Sped- og småbarnsteamet» v/teamleder/klinisk pedagog Sidsel Johanne Haug, Drammen BUP: Tverrfaglighet og samhandling i praksis

 

 

 

Espen Johnsen

 

«Akutten i Nord Trøndelag» v/prosjektleder Espen Johnsen, BUP, Sykehuset Levanger: Akutten i Nord-Trøndelag

Akutten_i_NT_DynamiskGrunnlag

 

 

 

 

Samhandling under institusjonsopphold:

Nanna Kayed og Tomas Jozefiak

 

Rapporten: «Psykisk helse i barnevernsinstitusjoner» v/prosjektleder, førsteamanuensis Nanna Kayed og Tomas Jozefiak, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU): Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

 

 

 

Anna Celine Røstbakken

 

Landsforeningen for barnevernsbarn v/Anna Celine Røstbakken:

Landsforeningen for barnevernsbarn

 

 

 

Anne Grete Terjesen

 

Landsforeningen for pårørende v/leder Anne Grete Terjesen:

Samhandling med pårørende?

 

 

 

Samarbeid på lang sikt – tilbake til kommunene:

Dag Bratteberg og Petter Langlo

 

«Samarbeid barnevern/BUP» v/barnevernleder Dag Bratteberg i Bamble kommune og leder BUP Vestmar, Petter Langlo: Samhandling på lang sikt

 

 

 

Arbeid i grupper:

Arbeid i grupper onsdag Arbeid i grupper Arbeidigrupper

3 punkt fra hver gruppe er samlet i ett dokument: Det ville vært flott dersom

 

Torsdag 22. oktober: 

BUPA i bevegelse: Presentasjon av BUPA ved sykehuset i Vestfold: BUPA i bevegelse

BUPA i bevegelse
Vigdis Wie Torsteinsson, Inger Meland Buene, Anne Karin Ullebø og Solfrid Espegren.

«Beskrivelse av en 60 årings styrker og svakheter» v/avdelingssjef Inger Meland Buene.

«Poliklinikkarbeid i godt driv. Hva vi ville – hva vi gjorde – hva har vi oppnådd» v/seksjonsleder Solfrid Espegren.

«På vei mot økt standardisering og kvalitetssikring av et sammensatt tilbud til barn og unge med spiseforstyrrelser» v/psykologspesialist Vigdis Wie Torsteinsson.

«Vi ønsker å vite at alle som er henvist for eller følges opp med ADHD til enhver tid får den aller beste hjelpen tilpasset sine behov. Men hvordan komme dit?» v/overlege, PhD, Anne Karin Ullebø.

 

Simon Wilkinson«Mot best mulig kvalitet og effektivitet ved akutte innleggelser: Det er prosessen i et kvalitetssikringsnettverk som teller» v/overlege dr.med, prosjektleder Simon Wilkinson: Kvalitet i institusjonsbehandling

 

 

 

 

Tom Christensen og Line Hammeren«Klinisk relevant tilbakemelding» v/rådgiver Line Hammeren og Tom Christensen, NPR, Helsedirektoratet: Fra sort hull til åpent landskap

Arbeid i grupper:

1. Hvordan kan dette materialet fra NPR gi nytte for din avdeling?
2. Kan noe gjøres for å forbedre kvaliteten på BUP-data som rapporteres til NPR, og hvordan kan løsningen bidra til dette?

 

Program lederkonferanse Sandefjord