Regionsentersamling RKBU/RBUP

Regionsentersamling RKBU/RBUP

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil bli belyst fra ulike posisjoner, ikke minst fra tjenestene selv. Det er også satt av tid for å belyse ulike sider av implementering, både teoretisk kunnskap og praksis, som er en stadig viktigere del av samarbeidet mellom kunnskapssentrene og tjenestene. En av våre fremste eksperter på området, dosent Knut Sundell, vil formidle fra sin kunnskap om temaet «programtrosskap eller fleksibilitet»? Det blir ellers tid til å treffes både i «selvvalgte» og «selvstyrte» grupper på tvers av sentrene, i spennende workshops og på Fløien.

Program

10.30 – 11.00Registrering, kaffe, noe å bite i
11.00 – 11.15Åpning v/RKBU Vest
11.15 – 11.45Hva er kunnskapssentrene sine utfordringer ved å være en tjeneste for tjenestene?
v/ Odd Sverre Westby, leder RKBU Midt- Norge. Eksempel fra tjenestestøttende prosjekt
11.45 – 12.00Hva kan vi lære av Grünerløkkaprosjektet?
v/Elisabeth Solheim, RBUP Øst/Sør.
12.00 – 12.15Erfaringer fra Hardangerprosjektet
v/Anita Skogstrand, RKBU Vest
Realaterte innlegg
admin