Marit Tørstad fra Helsedirektoratet orienterte og hadde fokus på følgende 4 områder:

1) Utfordringer for fagfeltet

2) Aktivitetsdata

3) Retningslinjer for barn og unge

4) Samhandling psykisk helse/barnevern

Les hele presentasjonen her

BUPen 2020 – noen fremtidstanker

Roy Madsen og Odd Sverre Westbye innledet dagen om fremtidens BUP, som er hovedtemaet for denne lederkonferansen. De snakket om endringene i sykdomsbilde hos pasienten i BUP, og i alderssammensetningen. Vi har hatt stor vekst i gruppen med ADHD, men denne vekstne er svært forskjellig fra region til region og fra poliklinikk til poliklinikk.

Vi får også stadig flere små barn i aldersgruppen 0 – 6 år.

De snakket videre om barnas arenaer og nødvendigheten av at BUPen er arenafleksibel. De va rogså inne på endringer i bruk av omsorgsnivå. På de siste 5 årene er det vekst i poliklinisk aktivitet og 15 % reduksjon i bruk av senger. Vil denne trenden bare fortsette, og innledere stilte spørsål om vi kanskje skulle legge ned alle sengene i BUP og heller samarbeide med pediatri, voksenpsykiatri og barnevern i drift av senger.