Her følger presentasjonene benyttet på konferansen:

Ledelse i forandringens tid

Verdibasert ledelse

Ungdom og overganger

Nasjonalt behandlingstjeneste for transseksualisme barn og unge

Barneombudet