NBUP hadde som plan å invitere til en stor lederkonferanse i Bodø denne våren. Koronapandemien medførte dessverre at denne måtte avlyses, som så mye annet.
Pandemien har også ført til ekstra stor pågang av barn og unge med behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tider er det behov for å bringe lederne i BUP sammen for å stoppe opp, heve blikket og tenke fremover! Derfor arrangerer vi vårens lederkonferanse digitalt, med håp om å samles til en fysisk lederkonferanse til høsten.

Konferansen er gratis og åpen for alle ledere i psykisk helsevern for barn og unge.
Påloggingslenke til konferansen vil legges ut på vår hjemmeside nbup.no og facebook.com/nbupNorge dagen før konferansen starter.

Program

09:00Åpningshilsen fra helseminister Bent Høie
09:05Nytt fra Helsedepartementet v/ Thor Rogan
09:25Nytt fra Helsedirektoratet v/ Jin Marte Øvreeide
09:55Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset: Gode overganger v/ Danielle Johanna Hansen og Lars Herman Nordland
10:15Pause
10:30Evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus v/ Juni Raak Høiseth
11:00Å lede samhandling og koordinering på tvers av….. v/ Claus Harald Jebsen
11:30Lunsjpause
12:30Hvordan kan BUP samarbeide med kommuner for å sikre at barn og ungdom får rett hjelp på rett sted til rett tid? v/Ester Marie Stornes Espeset
12:50Forslag til ny modell for framskrivinger i psykisk helsevern og TSB – hva betyr det for barn og unge? v/ Jon Tomas Finnsson og Nicolai Møkleby
13:10Tverretatlig hasteteam v/Anne-Karin Nesse og Ellen Marie Rødland
13:30Pause
13:45FACT UNG i et lederperspektiv v/Anne Stine Meltzer
14:05Organisering av helsetjenestene rundt pasientenes behov og ønsker: CAPA-modellen v/Lene Danielsen
14:25Avslutning og informasjon om neste lederkonferanse v/NBUP styret

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Velkommen!