Styremedlem

E-post: Kirsti.Margrethe.Jorgensen@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 50 18 00/1824 / 915 86 444
Jobber ved: BUPA, Nordlandssykehuset, Bodø
Stilling:
Sjefpsykolog / avdelingspsykolog