Årets siste styremøte ble gjennomført i Trondheim, fredag 22. november 2013. Styret konsituerte seg med ny leder, Anne Stine Meltzer, og nytt styremedlem, Liv Åse Dybdal.

Aktuelle teamer for fagkonferansen våren 2014, lederkonferansene og det internasjonale og sosialpolitiske arbeidet ble drøftet. Det vil bli opprettet et datautvalg der to av styrets medlemmer vil delta sammen med flere aktører i feltet. Vi vil gjennomføre DIPS workshop tidlig i 2014. Styrets målsetning er å bli en mer synlig og aktuell aktør for BUPene i Norge. Vi tar gjerne i mot løpende innspill fra medlemmene. Referater fra styremøtene vil komme på nettsiden, samt klipp fra aktuelle saker. Benytt gjerne nettsiden som en arena for samspill.

Styret møtes igjen 24. januar i Oslo.

 

Vilde fikk hjelp til å håndtere tvangstanker gjennom gruppeterapi, Anne overvant alvorlig anoreksi, Karianne fikk lyst til å leve, Merita kom seg videre etter langvarig mobbing, Markus fikk klarsignal for kjønnskorrigerende kirurgi, og ungdommene på Knaben fant et unikt fellesskap på sommerleir.

Dette er noen av historiene du kan lese i magasinet som Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus har gitt ut. Historiene viser hvordan de unge mestret vanskene sine, hvor de hentet motivasjon fra og hva som hjalp dem.

Tidlig hjelp er god hjelp, og vi håper terskelen senkes, slik at flere våger å søke hjelp før vanskene blir for store. Vi tror på åpenhet, og vi ønsker å avmystifisere og bygge ned tabuer. Magasinet kan bestilles på mail gro.poulsen@sshf.no