Landskonferansen dag 1:

Plenum:

Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: 160601 Barn og unge kongressen 2016 Bergen

Veien fra forskning til klinisk anvendelse. Utvikling av metoder som er tilpasset kliniske populasjoner. J.R Weisz. PhD, Professor of Psychology, Harvard University: WEISZ NORWAY BERGEN 060116 PDF

Parallell A:

Angstbehandling i BUP: hva har vi lært og hvor går vi videre? Gro Janne Wergeland. Konst. Overlege, Ph.D. Klinikk psykisk helsevern barn og ung, Helse Bergen. RKBU Vest

Angst og skolevegring hos ungdom: Kan behandlingsforskning rundt sosial fobi bedre effekten av tiltakene våre? Jo Magne Ingul. PhD. Førsteamanuensis II RKBU, NTNU: 010616_NBUP_JMI

Tidlig intervensjon. Mestrende barn/TIM studien. Kristin Martinsen. Psykolog/MBA, Studieleder RBUP Øst-Sør

En SMART metode i BUP? Veronica Lorentzen. Psykologspesialist/ PhD stipendiat, UNN/UIT

Parallell B:

Child – Parent psychoterapy. Kjerstin Almqvist. Professor, Karlstads Universitet: CPP 20160601 Kjerstin Almqvist

Utviklingsbasert kartlegging av barns behov: Er Neurosequental Model of Therapeutics (NMT) en vei å gå? Heine Steinkopf. Psykologspesialist, doktorgradsstipendiat, RVTS Sør: NBUP Bergen 2016 Heine Steinkopf

Forskning i klinikk med Single Case studier, illustrert anvendt på gruppe- tilbud for seksuelt misbrukte barn ved SMISO Hordaland. Dag Nordanger. PhD, psykologspesialist, Forsker RKBU Vest og RVTS vest

Parallell C:

MATCH – en modulbasert behandling for barn og unge med angst, depresjon, traumatisk stress eller atferdsproblemer J. R. Weisz. PhD, Professor of Psycho- logy, Harvard University. Hanne Laland, Psykologspesialist, Atferdssenteret: Laland Weisz Parallell session Bergen June 2016

Singel Case- Behandlingseffekt. Simon Peter Neumer. Psykologspesialist, Forsker RBUP Øst-Sør

Parent – Child Interaction therapy. Samspillsbehandling med terapeuten på øret. Åse Bjørseth. Psykologspesialist BUP-Levanger og stipendiat v/psykologisk institutt NTNU: Bjorseth_0106

DUÅ. Suksessfaktorer i implementering. Bjørn Brunborg. Psykologspesialist. Helse Bergen, RKBU Vest: De Utrolige årene Implementering NBUP konferanse 2016

Parallell D Kontorforum:

Hvordan må BUP være for at det skal oppleves bra å komme dit?
Om informasjon, venterom, hva som lager trygghet – og hvordan de kontor- ansatte må være v/ Psykiskhelse- Proffene i Forandringsfabrikken

Ventelistestatistikk – hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR ved Norsk pasientregister (NPR).

Aktuelle tema, problemstillinger og nyheter fra DIPS. Representant fra DIPS ASA deltar.

 

Landskonferansen dag 2:

Plenum:

Faglige retningslinjer – NICE Guidelines. Nytteverdien for pasient og behandler av nasjonale faglige retningslinjer. Stephen Scott. CBE, Professor of Child Health and Behaviour at the Institute of Psychiatry ( IoP), Kings College London: NICE lecture Bergen June 2016

Utvikling av kvalitetsregistre for fagutvikling og praksisbasert kunnskap. Olle Lindevall. Psykiater. Prosjektledare/ biträdande registerhållare Q-bup – nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri:

Felles avslutning i plenum. Fra behandling til forebygging. Oppsummering av konferansen. Arne Holte. Assisterende Dir. Folkehelseinstituttet. Professor i helsepsykologi, UiO: Arne Holte FINAL Barn og ung kongress Bergen 02.06.2016

Parallell A:

Barnevernsbarn og psykisk helse. Presentasjon av forskingsresultater. Nanna Kayed. PhD. Forsker. Medisinsk Fakultet/ RKBU Midt- Norge, NTNU: Nanna Barn og unge kongressen

Barnevernets hjelpetiltak – kunnskapsstatus og utviklingstrender. Øivind Christiansen, PhD. Forsker RBKU vest: Øivin Christiansen Barnevernets hjelpetiltak kunnskapsstatus og utviklingstrekk

Parallell B:

OCD behandling og nasjonal implementering av behandlingsprogrammet. Bjarne Hansen.Psykologspesialist Helse Bergen. Førsteamanuensis, Psykologisk fakultet, UiB:

Mamma Mia: et internettbasert program for å forebygge barseldepresjon. Silje Marie Haga, Forsker i Spedbarnsnettverket, Rbup øst og sør

Parallell C Kontorforum:

Transkulturelle møter i BUP. Sekretær Hedwig Maria Kverneland Whyte Bogstad-Kvam, Transkulturelt senter i Stavanger: Transkulturelt senter

Arbeidsmiljø og inspirasjon v/lege Rahim Alizadeh

 

Barn på flukt:

Plenum:

Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet

Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser

Asylsituasjonen i Norge og arbeidet med barn i mottak. Edle Grønningsæter Pallum, Fagsjef , Region og mottaksavdelingen i UDI: Asylsituasjonen i Norge og arbeid med barn i mottak juni 2016

Social work with uanccompanied asylum seeking children – Messages from research. Ravi K.S. Kohli, Professor of child welfare, University of Bedfordshire, UK: KOHLI Ravi SW with UASC Bergen June 2016

Et liv på vent. Levekår for barn i asylsøkerfasen. Berit Berg, Professor, NTNU: Et liv pa vent Berit Berg juni 2016

Parallell A:

Exit. Bruk av kunst/ kreative metoder. Behandling og forebygging. Melinda Meyer, PhD NKVTS / NIKUT

En ny start. Hverdagen til enslige mindreårige asylsøkere som har fått opphold i Norge.
Brit Oppedal, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Fra enslig mindreårig asylsøker til miljøarbeider. Zekria Ghafoori. Miljøarbeider v/ Kirkenær omsorgssenter.

Parallell B:

Flerkulturelt barnevernsarbeid: hvordan opplever familier med flyktningbakgrunn møte med barnevernet.
Marte Knag Fylkesnes, Stipendiat RKBU-Vest: FYLKESNES Barn pa flukt konferansen juni 2016 PUBLISERT

TIBIR-foreldrerådgivning for nyankomne flyktninger. Oppegård kommune

Støtte til asylsøkere og flyktninger i sin foreldrerolle ved bruk av International Child Development Programme (ICDP)
med praktiske eksempler. Emma Alexander, ICPD Veileder, Master i menneskerettigheter. Abina Abudukeyimu, ICDP Veileder. Vibeke Heitmann, Seniorrådgiver Bufdir: Veiledning med minoritetsforeldre

Fjell kommunes arbeid med barn og ungdom med flyktningebakgrunn. Veslemøy Vold, Psykolog, Fjell kommune. Richard Kiwanuka. Psykolog, Fjell kommune:

Parallell C:

Hvordan arbeide fleksibelt med barn og foreldre. Hva fremmer god psykisk helse. Aina Basilier Vaage, Overlege, transkulturelt senter, Helse Stavanger: Hvordan arbeide fleksibelt med barn Bergen 3.6.16 ABVaage

Barn på flukt i barnehage. Silje V. Ellingsen. Prosjektleder, Sandnes kommune: Arbeid med flyktningbarn i barnehager nr1

«Bup sin rolle i behandling og forebygging av behandlingsbehov». Bjarte Sanne, Overlege Helse Bergen, BUP Voss: FagligStandard030616

Livets tre. Beskrivelse av arbeidsmetode. Gunnar Eide, Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, ABUP Sørlandet sykehus

Parallell D:

Skolens psykososiale rolle i møte med enslige mindreårige flyktninger Lutine De Wal Pastoor, Seniorforsker, Dr. polit.

Hvordan gjør vi det i Bodø kommune? Organisering og tanker rundt ivaretakelse av flerspråklige elever – med fokus på 2-språklighet. Geir Ludvig Næstby, Rektor ved Bankgata ungdomsskole, Bodø: 03.06.16 Bankgata ungdomsskole

Er det plass til flyktningebarn i norsk skole? Sunil Loona, psykolog og seniorrådgiver, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO:

Hvordan nå flest mulige barn i risiko. Identifisering og forebygging av psykiske vansker. Gruppearbeid. Kjell O. Myrvold, Klinisk sosionom, BUP Sjøvegan: Barn på flukt Kjell-Ole Myrvoll