Vedlagt er innkalling til generalforsamling i Sandnes: Generalforsamling 2018