Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når?

Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også en stor barnepopulasjon. NBUP arrangerer i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon en dagskonferanse med fokus på disse barna; hvordan er deres situasjon i forhold til velferd, omsorg og psykisk helse? Konferansen arrangeres som del av Barn og Unge Kongressen 2016.

Program: Barn på flukt

Påmelding: Meld deg på elektronisk her